Hebreërs 9: 11-18

Soms wanneer ons mense teleurstel, vind hulle dit moeilik om ons te vertrou. Ons kan probeer om dinge beter te maak of om berou te toon oor wat plaasgevind het, maar dit kan nie waarborg dat dinge ooit weer dieselfde sal wees nie. Mense het gevoelens, en wanneer hulle seergemaak, verwond of teleurgestel word, voel hulle kwesbaar en weerloos. Ons kan spyt wees oor die verwonding wat ons veroorsaak het, maar ons kan nie ander verplig om ons te vergewe of dwing om te vergeet wat gebeur het nie. Die hartseer gevolge van ons optrede kan verhoudinge verbreek of vriendskappe verwoes. Ons kan nie die verlede verander nie, en ons kan ook nie daarop aandring om die probleem te herstel nie.

By God is dinge anders. Sy Seun het vir ons gesterf om ons oortredings teen ons Skepper te herstel. Wanneer ons God teleurstel, kan Hy ons met oorgawe straf, maar in plaas daarvan verkies Hy om ons volkome te vergewe. Jesus Christus het met sy kruisdood vir ons sondes betaal, sodat ons eens en vir altyd van ons sondes gereinig kan word. Hebreërs 9: 14 stel dit só: Hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan dien! Hiervoor het Christus immers Homself as volkome offer deur die ewige Gees aan God geoffer.

Dit is wat dit beteken om in die offerbloed van Jesus gewas te word – sy kruisiging wis die sonde en hartseer wat ons gepleeg het uit. Die vergewing van ons sondes is deel van God se geskenk deur Christus, toe Hy ons verhouding met God wat verbreek is, weer herstel het deur versoening tussen God en ons te bewerkstellig. Dus, laat ons bly wees in die sekerheid dat Jesus Christus ons Verlosser is en dat ons ewig deel het aan God se genade en liefde. Ons kan ons lewe deur geloof toevertrou aan God wat ons sondes vergewe, alles sal herstel en ons veilig sal opneem in sy ewige heerlikheid.

Dr Rudy Denton, Potchefstroom-Studente

af
af
Deel met behulp van
Copy link