Johannes 1: 29-34

Die verhaal van Jesus Christus, die Verlosser van die wêreld, begin lank voor sy geboorte. Die Bybel getuig dat Hy van die begin af daar was. Hy was by God, Hy was self God. Hy was die Woord, die handelende, die skeppende, die Een deur wie alles ontstaan. Van sy menswording word reeds vroeg voorspel: Die Here jou God sal ’n profeet onder jou na vore laat kom… (Deut 18: 15).

In die Evangelie van Johannes word Jesus voorgestel as die ewige Woord van God wat mens geword het en onder ons kom woon het. Johannes die Doper getuig ook en sê: Ná my kom ’n man wat my voor is, omdat Hy die eerste was (Joh 1: 30, Direkte Vertaling).

Jesus se geboorte is die vervulling van God se belofte. Dit is die begin van die pad wat God met sondaars loop. In Jesus Christus word God se sondaarsliefde betoon. Jesus se aardse lewe getuig van lyding, vervolging, verwerping, en uiteindelik ’n veragtelike kruisdood. Eers word Hy versoek, dan word Hy nie geglo nie. Baie volg Hom, maar sommige net omdat Hy kon genees en wonderwerke doen. Die Fariseërs en die skrifgeleerdes sê Hy is besete en ’n godslasteraar. Een van sy eie verloën Hom, ’n ander verraai Hom. Sy volksgenote vermoor Hom, verbygangers bespot Hom. En Hy is onskuldig. Hy is die Seun van God. Die sonde van die mens is vernietigend. Hy moes sterf. Hy is selfs deur God verlaat.

Hy het betaal, Hy het vir ons sonde geboet. God aanvaar sy offer. Hy word opgewek. Hy oorwin. Die mag van die sonde en die dood is gebreek. Die dood is dood. Die lewe seëvier. Jesus is ons Here en Verlosser.

Daar word vir ons ’n feesmaal voorberei. Ons harte is vol van vreugde. Ons praat oor die Jesuskind. Ons getuig: Hy is die Seun van God.

Ds Willem Kok, Potchefstroom

 

af
af
Deel met behulp van
Copy link