Psalm 63

Dawid het hom in die Judawoestyn bevind toe hy hierdie woorde geuiter het. Hy ervaar fisiese dors in ’n droë en barre wêreld, maar ook geestelike dors. Hy soek na die Here. Woestynbesoeke het dikwels met vlug te make gehad. Vlug van die gewoel van besige stede, vlug van massas mense, en soms vlug om van ’n vyand weg te kom. In Dawid se geval het hy óf van Saul gevlug óf van Absalom. Dit is duidelik dat sy lewe in gevaar was, en hy het in hierdie lewensgevaarlike oomblikke die Here se teenwoordigheid nodig gehad. Ons het ook maar ons eie woestynoomblikke. Ons vlug ook van mense, werk, gevare en probleme. Ons probeer ook gesondheidskrisisse ontkom op die een of ander manier.

Die ongelooflike is dat Dawid die Here net daar in die woestyn vind. Nie in die tempel of tydens ’n rite wat deur die hoëpriester gereël is nie, maar ook daar in die barre, ongenaakbare woestyn. Om die Here hier te vind, gee aan hom kalmte in sy binneste. Hy voel as’t ware die Here se beskerming aan, al het sy omstandighede nog nie verander nie.

Ons vind die Here oral. In ons binnekamer kan ons roep en Hy is daar. Op die paaie, in my kantoor en in my diepste eensaamheid en verlatenheid is die Here te vind. Ons hoef nooit te wonder oor die Here se teenwoordigheid nie. Dit dring ons ook tot kalmte. Ons Beskermer is by ons. Dawid laat nie na om die Here te prys oor sy alomteenwoordigheid nie. Hy juig oor die beskerming onder die Here se vleuels (vers 8). Ons kan ook in dankbaarheid jubel oor die Here se teenwoordigheid en goedheid.

Gebed

Dankie, Here, dat U alomteenwoordig is. U Gees loop elke tree van die lewenspad saam met ons, ongeag waar daardie treë ook al gegee word. Ons loof en prys U vir u goedheid en genade. Amen.

Ds David Barnard, Magaliesmoot

Share via
Copy link
Powered by Social Snap