Hosea 4: 1-3, 8: 1

Hosea is die eerste van die sogenaamde 12 Klein Profete-boeke aan die einde van die Ou Testament. Die ander Klein Profete is Joël, Amos, Obadja, Jona, Miga, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Sagaria en Maleagi. Dié boek is oor ’n aantal jare geskryf, met grepe uit die volk Israel se geskiedenis van 733 vC tot 701 vC. Dit was ’n donker tyd in die geskiedenis van die volk Israel. Dit het gevolg op die voorspoedige jare onder leiding van koning Jerobeam. Soos so dikwels in die mens se geskiedenis, verval die mens ná goeie tye in ongehoorsaamheid en selfverheffing. Israel se toewyding aan die vrugbaarheidsgodsdiens maak hulle ontrou aan die Here.

Ons lees in Hosea 8: 1: Maak alarm! (Blaas die ramshoring! In daardie tyd is die ramshoring geblaas om die volk te waarsku dat ’n vyandige volk in aantog is.) Daar draai ’n roofvoël oor my huis! sê die Here. (Die roofvoël verwys simbolies na die afgodediens.)

God wil deur Hosea se komende huwelik met ’n prostituut vir die volk wys hoe ongehoorsaam hulle geraak het. As die volk sou sê Hosea se huwelik is walglik, dan wil God vir hulle sê: So is jul huwelik met die wêreld rondom julle. Die prostituut se naam is Gomer en sy het verskeie kinders by verskillende mans gehad. Hosea sê om God te dien, is nie maar ’n saak van formele handelinge nie. Dit is ’n verhouding, ’n innerlike gesindheid wat deur woorde soos liefde, toewyding en trou gekenmerk word.

Teen dié agtergrond behoort ons weer na die kerk te gaan kyk, na ons gemeentes te gaan kyk, na onsself en ons eie verhouding met God te gaan kyk. Hierdie teks word ’n dringende spieël waarin ek, die gemeente, die kerk en die hele wêreld moet kyk. In die chaos van ons eie tyd kan ons nie langer hieroor swyg nie. Daar draai immers ’n roofvoël oor die huis van die Here. Dit is tyd dat ons weer alarm maak!

Die teoloog Henri Nouwen het na aanleiding van tekste soos hierdie gesê die kerk sal eers weer gesond word as die kerk volledig oorgee aan die wil van God. Daar waar ons sterf aan onsself en oorgee aan die wil van God.

Dr Hannes Janse van Rensburg, Zuurfontein

Share via
Copy link
Powered by Social Snap