Matteus 11: 25-30

Om die las van die lewe te kan dra en rus vir ons gemoed te kan vind, moet ons Jesus se juk opneem en van Hom leer. Wie is dit wat werklik van Hom kan leer? Dit is die eenvoudiges (letterlik kindertjies) en nie die slim en geleerde mense van daardie tyd soos die Fariseërs en skrifgeleerdes nie. Hulle was immers van mening dat die koninkryk sal kom as die kindertjies daarin kon slaag om die wet soos hulle te onderhou. Hulle was beslis nie sagmoedig en nederig van hart soos Jesus nie; inteendeel, hulle was veroordelend en hoogmoedig teenoor almal wat nie volgens hul standaarde geleef het nie. Die las wat hul godsdienstige voorskrifte op mense gelê het, was vir seker nie sag en lig nie. Hulle het die wet van Moses uitgebrei met talle lyste van wette en bepalings.

Nie hulle nie, maar Jesus is die Een wat die wet kan bekendmaak, Hy wat werklik die Vader ken. Behalwe dit, beklemtoon Matteus ook dat Jesus die nuwe Moses is: Soos Moses is Hy as kind gespaar tussen baie wat doodgemaak is; Moses het die wet op die berg ontvang en Jesus het op die berg die wet se ware betekenis verduidelik.

Die wet is nie daar om ’n swaar las op mense te laai nie. Dit gaan oor liefde wat in gedagtes, woorde en dade na vore kom van mense wat die liefde van God werklik ontdek het. Eenvoudiges kan God se gesig van liefde sien in Jesus. In sy lewe op aarde het sy sagtheid en nederigheid al duideliker geword. Die hoogtepunt daarvan was aan die kruis van Golgota toe Hy as die sagste en nederigste mens, die hardste juk en die swaarste las ooit gedra het.

Is jy een van die gelukkige eenvoudiges? Van hulle wat die liefde van die Vader kan ken omdat jou oë oopgegaan het daarvoor dat die sagmoedigheid en nederigheid van Jesus ook jou lewe verander het? Daar kan dan al meer rus vir jou gemoed wees met ’n sagte juk en ’n ligte las.

Dr Piet (PJ) van Staden, Emeritus

af
af
Deel met behulp van
Copy link