Josua 1: 6-9

Die boek Josua begin waar die Here vir Josua die taak oplê om as leier op te tree en die Israeliete in Kanaän in te lei. Josua was reeds vir baie jare Moses se assistent en die bevelvoerder van die leër. Die tyd het nou gekom dat hulle die land wat hulle verken het, moet gaan inneem, en God dra aan Josua die taak op om sy volk in hierdie tog te lei. Die opdrag begin met die versekering dat God self aan sy volk die land gee. Selfs die grense van die land is reeds bepaal, die grense wat die land in die tyd van Dawid gehad het. Die Here gee die versekering dat Hy by Josua sal wees en hom nooit alleen sal laat nie. So kan Josua doelgerig en sonder huiwering optree. Hy moet sterk en vasberade wees, om die volk die land in besit te laat neem en om volgens die Here se wet te lewe. Hy moet vashou aan God se opdrag en vasstaan in die Here se woord, dan sal hy voorspoedig wees.

In hierdie verbintenis van Josua aan die Here is vir ons elkeen die voorbeeld en opdrag gegee hoe ons uit God, deur God en tot God moet lewe. Hierdie is nie net ’n goeie mens nie. God voorsien die krag en die moed, Josua moet dit in geloof aanvaar. Dit het hy gedoen en hy neem die land in besit. God se opdrag word vergesel van die versekering van sy teenwoordigheid, en so hanteer ek ook my vrese en wankelmoedigheid. Die versekering aan Josua herinner aan Jesus se woorde aan sy dissipels kort voor die hemelvaart in Matteus 28.

Hier vandag, te midde van ons worstelinge, bekommernisse en vrese, in ’n jaar wat voortsleep na die einde, kom sê die Here self aan ons: Wees sterk en vol moed! Met hierdie versekering het Josua die land Kanaän ingeneem. Met hierdie versekering het die dissipels die evangelie gaan verkondig, ten spyte van al die uitdagings en vrese. Met hierdie versekering kyk ek die lewe in die oë, met sy vrese en uitdagings…

Wees sterk en vol moed!

Ds Werner Venter, Schoemansdal

Share via
Copy link
Powered by Social Snap