Matteus 5: 10

Toe Matteus sy Evangelie geskryf het, was Christene onderhewig aan vervolging van die een of ander aard. Aanvanklik is hulle vervolg deur die Jode en is Christene uit die sinagoges geban. Tydens die bewind van Nero en Domitianus het die vervolging deur die Romeinse owerheid sterk toegeneem. Hulle was agterdogtig teen die Christelike praktyke, veral die Christene se weiering om aan afgodsdiens deel te neem en die keiser te aanbid. Die Christene was van alle kante in die noutes. Matteus wou met hierdie Evangelie mense troos en bemoedig. Die troos is geleë in die versekering van die koms van die koninkryk. Hulle moenie moedeloos word nie. Jesus het reeds gekom. Hulle moet vreugde daarin vind dat hul loon in die hemel groot sal wees. Die heerlikheid by die koms van die volmaakte koninkryk, sal alles in hierdie wêreld verreweg oortref. As ’n mens vervolging, belediging en swaarkry moet verdra, sê Matteus: Hou moed, dit is die moeite werd.

Wanneer Jesus in die bergrede hulle wat vervolg word bemoedig, stel Hy nie lyding en vervolging as ’n vereiste vir dissipelskap nie. ’n Christen wie se lojaliteit by God lê, sal ’n bedreiging vir die wêreld wees. Dit laat ’n mens wonder waar ons lojaliteit lê. Ons het gemaksugtige Christene geword. In 2020 het ’n wêreldwye pandemie ons uit ons gemaksone geskok. Dit het ons daartoe gedring om weer na ons kerkwees te kyk. Dit het ons ook weer laat vra na die opregtheid van ons navolging van Jesus Christus. Opnuut moes ons vra na ons lewe voor die aangesig van God. Leef ons tot sy eer? Doen ons reg? Is ons lewe ’n getuienis van die genade wat ons in Jesus Christus ontvang?

In Jesus Christus het God se koninkryk reeds aangebreek. Wanneer Jesus weer kom, sal hulle wat doen wat reg is, geseënd wees. Vir hulle sal die koninkryk van God in sy volmaaktheid aanbreek.

Ds Willem Kok, Potchefstroom

af
af
Deel met behulp van
Copy link