Johannes 14: 1-14

Ons kan die Here daagliks dank vir die voorreg om deel van sy gesin te mag wees. In sy gesin word ons geroep om met opregte liefde, verantwoordelikheid en verdraagsaamheid met ons gesinslede om te gaan.

Elke gesin het ook toekomsvisie. Ons hoop saam, ons koester gedeelde drome. Elke gesin, soos elke geloofsgesin, vra gereeld die vraag waarheen hulle op pad is. Die aardse toekomsvisie van Jesus se dissipels word vertroebel die oomblik toe Hy bekend gemaak het dat Hy hulle sou verlaat. Dit was nie deel van hul droom of plan dat Jesus hulle so gou sou verlaat nie. Wat sou van hulle word?

Dit is in hierdie konteks dat Hy dit duidelik stel dat Hy die pad en die padkaart na die eindbestemming is. Geen mens kan weet wat die waarheid en wat ware lewe is, as hulle Jesus nie as die weg sien nie. In die vroeë kerk het Jesus se volgelinge juis bekend gestaan as mense van die weg. Weg of pad impliseer tog dat ons nog op pad is. Jesus gebruik ’n gewone aardse beeld, naamlik ’n huis met baie wonings, om die eindbestemming van hierdie pad konkreet mee uit te beeld. In wese wys dit gewoon daarop dat ons saam met ons hemelse Gesinshoof sal wees. Ons mag weet dat sy heerlike teenwoordigheid ons bestaan vir ewig sal deurweef.

Die boodskap van Jesus herinner ons voorts daaraan dat Hy, die weg wat ons kies om te bewandel, ons doen en late moet oorheers. Ons lewe moet so verweef wees met sy voorbeeld dat niemand ooit sal wonder watter weg ons gekies het nie. Ons sal nooit bang en onseker wees in ons oomblikke van verlatenheid nie. Terwyl ons so op pad is deur die landmyne van die lewe, die onsekerheid oor ons toekoms, die troebel waters van ons huidige ekonomiese en politieke klimaat, kan ons ten minste met sekerheid weet dat ons eindbestemming deur die bloed van die Weg gewaarborg is.

Ds David Barnard, Magaliesmoot

af
af
Copy link