Kolossense 2: 20-23

In my navorsing oor die kerk het ek mense uitgevra oor hul ervarings van die kerk. Wanneer jy aan die kerk dink, wat kom in jou gedagtes op? Watter prentjie sien jy? Watter storie onthou jy?

Die groepie mense in ons teks ervaar angs en vrees as hulle aan die kerk dink. Hulle het besef hulle kon nie naastenby by al die reëls en wette uitkom nie. Hulle gaan hel toe! Hieraan mag jy nie vat nie! Daaraan mag jy jou mond nie sit nie! Daaraan mag jy nie raak nie! Paulus leer die mense van Kolosse dat reëls nie jou hart verander nie. Jou hart kan slegs deur die Heilige Gees verander word. Sondige drifte word nie oorwin deur dit nie meer te doen nie, maar deur ’n hartsverandering te ondergaan. Mensgemaakte godsdienstigheid laat die lig op die mens val – ek, ekker, ekste! Daarteenoor moet die Lig veel eerder op ons val! Die Lig is nog ’n metafoor wat uiters bekend is aan die mense van die antieke wêreld. As die lig op my val, gaan dit oor die eie ek. As die Lig op my val, gaan dit om Christus Jesus wat my lewe transformeer.

Met verloop van tyd leer ons die gevare van mensgemaakte godsdiens. Ek onthou ses vrae wat my oor die jare gehelp het om te bepaal of dit waarmee ons besig is, mensgemaakte godsdiens is of nie: (i) Plaas dit absolute klem op mensgemaakte reëls, (ii) moedig dit ’n kritiese ingesteldheid teenoor ander aan, (iii) plaas dit die klem op geheime kennis en visioene, (iv) het hulle hoë agting vir mense wat wette en reëls nakom, (v) maak hulle daarop aanspraak dat hulle die uitverkore kerk is, en (vi) kan jy net geestelik groei as jy jou liggaam verneder?

Paulus waarsku teen die groep mense in Kolosse wat te veel klem plaas op mensgemaakte reëls en wette.  Hulle veroordeel mense wat van hulle verskil. Hulle glo hulle beskik oor die waarheid deur die visioene en drome wat net hulle ontvang. Hulle glo net hulle gaan gered word.

Ds Hannes Janse van Rensburg, Zuurfontein

af
af
Deel met behulp van
Copy link