Job 9

Here, hoekom straf U my so? Dikwels hoor ons hierdie versugting by gelowiges in ’n donker tyd in hul lewe. Dit is omdat daar soms nog iets van Job se oortuiging by ons lewe: Voorspoed is God se beloning vir my vroomheid, en teëspoed is God se straf vir my sondes.

Maar hoe sê jy dit vir God? Dit was Job se groot probleem. Selfs as hy God in ’n hofsaak kon aanvat, sou hy steeds geen kans hê nie. God se wysheid en mag is net te groot vir enigiemand om ’n saak teen Hom te kan wen. ’n Magtige Regter, wat die aarde geskep het en dit ook weer kan skud en vernietig, wat die hemelliggame geskep het en dit beheer, wat selfs die magte wat die skepping bedreig beheer, soos om die golwe as simbool van die chaosmagte van die see in bedwang te hou, en wat die hemelliggame wat deur ander aanbid word, geskep het en dit beheer. Hy verwys na sterrekonstellasies soos die Beer, Orion en Pleiades. In die Griekse mitologie verwys Pleiades na die sewe dogters van die magtige Atlas op wie Orion, die jagter, jag gemaak het. Toe het Zeus hulle in ’n sterregroep verander, daarom die vertaling Sewester.

Voor hierdie magtige God is Job magteloos, al word hy in sy oë onskuldig gestraf. Daarom sy versugting: As daar maar iemand was wat in die saak tussen ons kon oordeel, wat oor ons albei onpartydig kon regspreek, as daar maar iemand was wat God se straf van my kon wegneem, sodat sy verskrikking my nie skielik oorval nie

As Job maar net geweet het – baie jare later was daar Iemand wat as Middelaar vir ons intree, wat sorg dat die straf van God van ons weggeneem word. ’n Middelaar, ons Here Jesus Christus, in wie se Naam ons nie meer as aangeklaagdes voor die Regter staan nie, maar as kinders voor ons Vader kan kniel en in sy Naam sonder vrees of huiwering met ons Vader mag praat.

Ds Chris le Roux, Stellenbosch/Worcester

af
af
Deel met behulp van
Copy link