Haggai 1

Hoeveel van jou nuwejaarsvoornemens het al lyf gekry en watter het vinnig-vinnig vergete geraak? Daar is soveel goeie en belangrike dinge in ons lewens waarvoor ons eenvoudig nie tyd het nie. Ons gee aandag aan die dinge wat dringend is, die dinge wat keerdatums het, die dinge wat ons werksekuriteit kan beïnvloed as ons dit nie klaar kry nie. The urgent things replace the important things.

Die volk van die Here het ook gesukkel met hul prioriteite. Ontnugtering beskryf die emosies van die teruggekeerde ballinge. Misoeste en ’n tekort aan kos was deel van hul lewe. As die oes sleg is, is die kos min. Hulle dink hulle hou hulle besig met die regte dinge – om hul lewens te probeer herbou, om hul kinders groot te maak en hul boerderye en besighede aan die gang te hou in hierdie moeilike omstandighede. Dis tog seker die eerste en belangrikste dinge waartoe God hulle roep?

Dan kom die Woord van God tot hierdie mense. Die Here se boodskap deur monde van Haggai is dat die tempel in Jerusalem herbou moet word. Dít moet hul eerste prioriteit wees, nie die opbou en herstel van hul eie lewens nie. God was vir hulle ’n randfiguur ver op die agtergrond. Wat gebeur as jy so leef? As God nie die middelpunt van ons lewens is nie, sal niks wat ons doen of aanpak, enige werklike bevrediging gee nie. Julle het baie gesaai, maar min geoes; julle het geëet, maar nie genoeg gekry nie; julle het gedrink, maar dors gebly; julle het klere aangetrek, maar nie warm geword nie; julle is soos ’n dagloner wat sy loon in ’n stukkende beursie steek.

Miskien hoor jy vandag jy moet ook ’n koersaanpassing in jou lewe maak, hoor jy dat jou prioriteite nie in lyn is met God se prioriteite nie. Maak ’n koersaanpassing, maar onthou ook Haggai se bemoedigende woorde: God is by ons en Hy sal ons aanvuur om te leef tot sy eer – om die moeilike keuses te maak en dit gehoorsaam deur te voer.

Dr Sanrie de Beer, Philadelphia

Share via
Copy link
Powered by Social Snap