Johannes 15: 18-27

Onbekend is die naam van ’n plek in Gauteng. Ek wonder of ons nie dikwels al na Onbekend op pad was nie. Figuurlik gesproke, natuurlik. Wanneer jy verhuis na die vreemde, of by ’n nuwe skool is of begin werk, betree jy die onsekerheid van die onbekende. Hoe voel jy wanneer jy hierdie nuwe wêrelde in jou lewe betree?

Jesus het sy dissipels uitgestuur om na plekke te gaan en dinge te doen wat buite hul gemaksone was. Maar saam met die opdrag het Hy vir hulle ’n troos gegee om hulle te bemoedig. Johannes vertel dat Jesus vir sy groepie volgelinge gesê het dat hulle ’n Voorspraak, ’n Helper sal kry, naamlik die Heilige Gees, wat altyd by hulle sal bly. Parakletos is die Griekse woord wat hier as Voorspraak vertaal is. Hierdie woord, para (langs) en kletos (dieselfde as), is veelseggend. Jesus verseker hulle dat hulle daardeur nooit alleen is nie.

In Matteus 28: 20 gee Hy die versekering: En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld. Deur die Heilige Gees is hulle toegerus en bekragtig, bo hul eie vermoë. Dit gaan nie oor hulle nie, maar oor Hom wat by hulle is en in hulle werk.

Dit bly verstommend dat dieselfde dissipels wat verskrik saam met Jesus op die stormsee was, al die uitdagings om die evangelie uit te dra, met soveel moed kon aanpak. Hoe gebeur dit dat hulle verander het in mense met soveel moed? Die antwoord is dat hulle God se teenwoordigheid en krag ervaar het.

Ons groei deur buite die bekende grense te beweeg en nuwe moontlikhede aan te gryp. As die dissipels bly wegkruip het in die bokamer waar Jesus na sy opstanding aan hulle verskyn het, sou die evangelie nie deur hulle die wêreld ingedra kon word nie. Ons weet nie hoe die onbekende presies lyk nie, maar ons weet dat wanneer ons dit betree, God by ons is. Daarom kan ons dit met moed betree.

Ds Louw van der Linde, Evander

Share via
Copy link
Powered by Social Snap