Psalm 2: 6

Dit gaan in die handelinge van God op aarde om die volk Israel, en spesifiek om die koningskap, die samelewing en die oprigting van reg en geregtigheid. Van meet af aan sien ons dat dit van God kom, as sy gawe en daad. God het sy koning gestel oor Sion, sy heilige berg, in die stad Jerusalem. God self stel hom voor. Nou kan die lewe ingerig word, georden word na God se bedoeling: rondom sy genadige en heilsame teenwoordigheid. Nie net in Jerusalem en in Israel nie – die snare van die wet gaan uit oor die hele aarde. God sê vir die koning van Jerusalem: Vra dit van My en Ek sal volke gee as jou erfdeel, die uithoeke van die aarde as jou eiendom (vers 8, NDV). Die toekoms het reeds begin. Hy staan alleen onder die genadige heerskappy van die God van Israel. Hy staan aan die vooraand van die ryk van Christus, gestileer deur die kruisoffer.

Die God van die Bybel fokus nie net op Christene, op die kerk nie, maar op al die volke van die aarde. Die wêreldgeskiedenis is nog belangriker as die kerkgeskiedenis. Waarom woel nasies en volke? Die wêreldgeskiedenis is een groot rebellie teen die heerskappy van liefde en genade. Alle Godsregering word gekenmerk deur hierdie teenstrydigheid. Ons sien die teenstrydigheid en is nie verbaas daaroor nie.

Ons staan, met ons alles, midde-in die ryk van Christus. Alle verset daarteen is ydel en magteloos. Die Een in die hemel, die Here, spot met opstandelinge. Dit word later toorn. God se spot én toorn is uitinge van sy genade, net soos sy koning wat namens Hom heers op sy heilige berg. Daarom die oproep van verse 10 en 12 om verstandig te wees en ons te onderwerp aan die besluite van God. Kyk maar hoe lyk dit in die ryk van genade en barmhartigheid. Ontdek die stilering wat in die lewe ingebring word deur die wet van God, sodat dit goed gaan met diegene wat by Hom skuil.

Ds Kathleen Smith, Kaapstad

af
af
Deel met behulp van
Copy link