1 Korintiërs 2: 1-16

Wanneer ons bely dat die Heilige Gees Here is wat lewend maak teen alle doodsheid in, is die vraag: Hoe doen die Heilige Gees dit? Hoe skenk die Heilige Gees die nuwe lewe? Hoe ervaar ons dit? Waar, wanneer en hoe gebeur dit?

Ons glo dat die Heilige Gees die Gees van waarheid, van openbaring, van lering is. Die Heilige Gees wat Here is en lewend maak, is ook die Gees van waarheid. Die Gees roep mense op om te verkondig (Jes 61). Die Gees gee aan die profete hul woorde van openbaring, kennis, vermaning. Die Heilige Gees oortuig, lei in die waarheid en verkondig (Joh 16). In die laaste dae openbaar die Gees, in Christus, die geheimenis van God aan ons (Ef 3). Hy leer ons alles wat ons moet weet, Hy leer ons die waarheid en nie die leuen nie ( 1 Joh 2: 26-27). Hy gee aan ons wysheid en verlig die oë van ons hart (Ef 1). In 1 Korintiërs 2: 6-16 sê Paulus dat die Gees aan die apostels wysheid gee, sodat hulle dit dan weer aan ons almal kan verkondig.

Hierdie wysheid is nie van hierdie wêreld of van die heersers of die belangrike mense van hierdie wêreld nie. Dis die wysheid van God, die verborge wysheid wat bedek was. God het hierdie wysheid deur sy Gees geopenbaar vir dié wat Hom liefhet. Dit is hierdie wysheid, hierdie geheimenisse, wat Paulus en die ander apostels nou aan ons verkondig. En dan voeg Paulus by: nie met menslike geleerdheid of kennis nie, maar deur die woorde wat die Gees hulle leer. Sonder die Gees is dit onmoontlik om die geheimenisse van God te ken of te verstaan. Trouens, sonder die Gees lyk dit na dwaasheid. Maar mense wat deur die Gees gelei word, kan hierdie waarheid en hierdie lering beoordeel en waardeer. En dan sê Paulus: Ons wat hierdie boodskap aanneem en glo, ons het die Gees van Christus. Dit is ons enigste troos in lewe en in sterwe.

Dr Christo van der Merwe, Emeritus

 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap