Romeine 4: 13 – 5: 11

Hoewel Romeine nie een van die maklikste briewe in die Bybel is nie, maak die boodskap van Romeine vir ons eenvoudig sin. Die feit dat ons deur geloof in Jesus Christus gered is, is nie vir ons ’n vreemde idee nie, want ons is gelowiges. Dit is tog die inhoud en betekenis van ons geloof. Maar ongelukkig is dit nie die geval met almal in die wêreld nie. Daar is toenemend meer mense vir wie die kernwaarhede van die Christelike geloof net eenvoudig nie sin maak nie. Ons leef in ’n post-Christelike wêreld. Die tyd toe die Christelike geloof die hoofinvloed op mense se lewens was, is verby. Mense begin al hoe meer wegbeweeg van die kerk en van die uitleef van geloofswaardes.

Paulus skryf sy brief aan die gelowiges in Rome juis om vir hulle die betekenis van hul geloof uiteen te sit. Hy begin by die sondetoestand waarin die ganse wêreld vasgevang is. Die sonde bestaan daarin dat mense wegdraai van God, en die doel en betekenis van die lewe in geskape dinge vind. Dit loop uit op afbrekende gedrag en uiteindelik ’n stukkende wêreld. In antwoord op die stukkendheid wat die sonde veroorsaak, stuur God sy Seun, Jesus Christus. Deur sy kruisdood verlos Jesus die wêreld van die sonde. Die wonderlikste hiervan is dat almal wat in Christus glo, ook vrygespreek word van die sonde.

So opgesom, klink die evangelie amper te goed om waar te wees. Hoe kan God redding en vryspraak sommer so verniet weggee? Veral in die tyd en wêreld waarin ons leef, waar alles teen ’n prys kom, klink hierdie evangelie wat Paulus verkondig, onwerklik. Tog is dit deur die Here se liefde en genade moontlik, en deur geloof word dit ’n werklikheid.

Ons kan daarom elke dag lewe met blye geloofsekerheid. In die wêreld is verwardheid. In God is vastigheid. Dit is die evangelie wat vir ons in geloof sin maak. Dit is die evangelie wat ons met blye sekerheid moet verkondig tot singewing aan die lewens van talle verwarde, onseker, soekende mense.

Ds Marina Kok-Pretorius, Potchefstroom

Share via
Copy link
Powered by Social Snap