Johannes 20: 19-21

In ’n televisieprogram vertel kinders dat hul grootste lewensambisie is om beroemd te wees. Die onderhoudvoerder vra dan vir een dogtertjie waarom sy beroemd wil wees. Sy antwoord: “Want ek wil die hele tyd op TV wees!” “En hoekom wil jy die hele tyd op TV wees?” “Mmm, ek weet nie… ek wil net…”

Elke mens, nie net kinders nie, probeer “iets” wees en sy of haar “merk” maak. Maar ongelukkig is ons net stof en die geringste briesie sal ons wegwaai, as dit nie vir Christus was nie. Nee, Hy was nie heeltyd op TV nie, Hy was nie belangrik in die oë van die wêreld nie, Hy het ook nie vanaf ’n hoogte op ander neergesien nie. Hy was sagmoedig en nederig. Hy het langs stowwerige agterstrate met arm randfigure gesit en gesels, siekes genees en hooplose hulpeloses gehelp. Maar sy impak was reusagtig en permanent. Hy wou niks vir Homself toe-eien nie. Hy het vir sy volgelinge gesê: “Ek stuur julle nou, gaan wees soos Ek. Dit is hoe julle ’n merk gaan maak wat niemand kan uitwis nie”.

God gebruik doodgewone mense om ’n buitengewone merk op die wêreld te laat. Moenie toelaat dat jou selfwaarde bepaal word deur ander mense en hul verwagtinge van jou nie. Moet ook nie vergelyk nie – wees net die beste JY wat jy kan wees.

Dalk lê die probleem by ’n oormatige kommer oor ander se opinie van my. Wat gaan die mense van my sê? Dis bevrydend om nie volgens die verwagtinge van mense te leef nie. Kry ’n tweede opinie oor jouself! Maak seker dit is God se opinie.

Dit laat my dink aan die wanhopige kreet van die jonge Tiemie in PG du Plessis se klassieke Siener in die suburbs: “Ek wil van geweet wees, Ma!” Wil jy ook van geweet wees? Weet jy wat? Daar is Iemand wat van jou weet, wat elke oomblik van elke dag aan jou dink – en Hy dink jy is baie spesiaal.

Dr Johan van Staden, Sionspoort

af
af
Copy link