Markus 1: 16-20

Stel jou voor: Daar sit jy op ’n dag by die werk en hier kom ’n onbekende dominee verby. Kom hier, sê Hy, kom saam met my, en ek sal jou ’n visser van mense maak! Jy werk, jy is getroud; jy het bande met ’n familie en vriende en ’n gemeenskap. En jy ken dié dominee glad nie.

Sou jy opgestaan het? Sou jy hom gevolg het? Ek sou nie. Daarvoor is ek heeltemal te lief vir my eie mense. Daarvoor is ek heeltemal te tuis in my eie huis en werk en omgewing. En daarby vertrou ek vreemde mense nie so maklik nie. Ek sou die geleentheid van my lewe verbeur het.

Wat Simon en Andreas, Jakobus en Johannes beweeg het om alles net so te los en agter Jesus aan te gaan, vertel die evangelis Markus nie. Hy vertel wel vir ons van sommige van die verstommende dinge wat hierdie eerste vier dissipels, en later ander ook, ervaar het. Hy vertel vir ons wat Jesus alles gedoen het, en wat Hy gesê het. En hy vertel vir ons van sommige van die goed wat húlle gedoen het vandat hulle agter Jesus begin aanloop het. Dít verander hierdie dissipels se lewens.

Wel, Jesus roep jou ook. Soms roep Hy jou by die kerk, soms by die huis. Maar heel dikwels roep Hy jou juis by die werk. Volg My!  Nie om iewers anders heen te gaan nie, maar juis om sy voorbeeld daar by die werk te volg en sy getuie te wees daar waar jy leef. 

Gryp die uitnodiging aan! Dit sal jou lewe verander, en ook die lewens van die mense om jou.

Dr Wouter van Wyk, Sinodaal

af
af
Copy link