Lukas 1: 46-56

Kersfees is ’n vreugdefees. Die geboorte van ons Verlosser bring groot vreugde in ons lewens, soos in die geval van Maria wat haar vreugde in spontane lofprysing uitgejubel het. Hierdie loflied van Maria word wêreldbekend. Dit staan in die kerk bekend as die Magnificat en kom uit die Latynse vertaling van die Bybel, die Vulgaat, wat vir bykans 1 000 jaar die Christene oor die hele wêreld se Bybel was. In die Vulgaat begin die loflied van Maria met die woorde Magnificat anima mea Dominum – letterlik vertaal My siel maak die Here groot, en hierdie loflied, wat eintlik maar die komposisie van die Evangelis Lukas is, het in die Christendom ’n geweldige invloed gehad. Die Magnificat verkondig aan ons ’n stukkie heilsgeskiedenis: God se handeling met mense en sy daadwerklike ingryping in die geskiedenis van die mensdom.

Maria sê dat die Here ons Verlosser is. Hy verlos ons van die sonde en die duisternis, en hierdie verlossing wat Hy bring, is allesomvattend; dit laat nie een aspek van ons lewens onaangeraak nie. Daarom sê die Here ook dat dié wat besef hoe afhanklik hulle van God is, inderdaad baie gelukkig is. Om bewus te word van jou eie armoede en nietigheid voor God, is inderdaad ’n bevrydende ervaring. Dit is iets wat aan ’n mens innerlike vrede en vreugde verskaf. Mense wat hul afhanklikheid voor God besef, besef hul verlange na ’n Verlosser, en vir hulle het Jesus Christus se koms na die aarde toe soveel meer betekenis.

Die geheim vir ’n gelukkige en geseënde lewe lê nie opgesluit daarin dat ons nooit teenspoed, hartseer of mislukkings sal beleef nie. Dit is eerder daarin opgesluit dat ons ’n perspektief op ons realiteit het wat deur die Bybelse waarheid gevoed en bepaal word en wat daartoe lei dat gelowiges in alle omstandighede staande kan bly, en nog jubelend bly kan wees al is hul uiterlike omstandighede hoe sleg.

Dr Elritia le Roux, Middelburg

 

af
af
Deel met behulp van
Copy link