Matteus 1: 1-17 

In Matteus 1: 1-17 lees ons van Jesus se geslagsregister. Die register begin by Abraham en eindig by Josef. Daar is 14 geslagte van Abraham tot en met David, 14 van Dawid af tot by die Babiloniese ballingskap, en 14 van die Babiloniese ballingskap af tot by Jesus. 

In die geslagsregister lees ons van bekende Ou-Testamentiese figure soos Abraham, Jakob en Dawid. Terselfdertyd lees ons van verskeie konings waarvan ons nie baie weet nie. Ons lees ook van ’n baie groot gebeurtenis in die geskiedenis van Israel, naamlik die Babiloniese ballingskap. ’n Paar duisend jaar se geskiedenis word in 17 verse saamgevat. Die grootste deel daarvan is nie ’n mooi geskiedenis nie. Dit is vir seker nie ’n suksesverhaal nie. Jesus word gebore uit ’n geslag van mense met baie geraamtes in die kas, ’n geslag van onvolmaakte mense, stukkende mense, sondaarmense.

Die goeie nuus is dat al die mislukkings God nie verleë laat nie. Hierdie 17 verse is eerder God se suksesverhaal. Vir duisend twee honderd jaar is God doelgerig aan die werk om sy ideale te bereik en sy beloftes te vervul – die geboorte van die Seun van God. Ten spyte van die mislukkings van mense, het God sy plan vir die wêreld gerealiseer. Die mislukkings van mense kan nie God se planne verongeluk nie – nie ongeloof nie, nie sonde nie, nie simpel foute nie, nie ontrou nie. God bly die heeltyd in beheer. God is veel groter as mense en hul foute. 

Kyk ons egter na Jesus se geslagsregister en al die gevalle mense en hoe God dit kan omskep in iets perfek, besef ons dat God ook ons onvolmaakte lewens kan omskep en kan verbeter. Dan besef ons dat God ons onvolmaakte probeerslae en pogings baie keer kan laat meewerk tot iets groter, iets beter. Dan besef ons dat ons ook anders moet kyk na ons eie foute en die foute van ander. Net dalk, deur God se ingrepe, kan dit iets mooi na vore bring. 

Ds Petrus Dreyer, Seestergemeente Brackenhurst

af
af
Copy link