Josua 6: 22-25 en 9: 21-27

Dit staan op baie kansels in die kerk: God is liefde. Maar hoe lyk liefde? Jesus Christus het liefde prakties gedemonstreer. Hy veroordeel nie die vrou wat op owerspel betrap is nie. Hy laat toe dat ’n onrein vrou Hom aanraak. Hy trek kindertjies nader en genees mense sodat hulle weer aan die tempeldiens kan deelneem. Jesus het getoon dat God se liefde dit moontlik maak vir mense wat deur ’n rigiede toepassing van die wet uitgesluit is, om weer iets van God se deernis met mense te ervaar.

Ons vind ’n merkwaardige ooreenkoms met Jesus se optrede in die persoon van Josua in die Ou Testament. Alhoewel die opdrag was om alle inwoners van die land uit te roei, spaar Josua tog die prostituut Ragab en haar familie se lewens. Dieselfde gebeur ook met die Gibeoniete. Alhoewel hulle oneerlik was, spaar Josua nie net hul lewens nie, maar gee hy aan hulle selfs die geleentheid om in die tempel diens te doen. In beide gevalle word Josua se optrede gevolg deur groot oorwinnings. Dit dra duidelik die boodskap oor dat God se seën nie net bedoel is vir hulle wat die voorskrifte van die wet stiptelik kan nakom nie. God se liefde maak ruimte vir ons menslike swakhede en tekortkomings.

Die implikasie is dat die groot gebod van liefde ook ons optrede teenoor ander mense sal bepaal. Dit beteken dat ons deernis sal hê met mense se nood. Liefde is om prakties iets te doen. Dit is om vir mense kos, klere en huisvesting te voorsien en om tyd in te ruim vir mense wat siek, gebroke en eensaam is. Om God te dien, is nie net om ’n klomp voorskrifte na te kom nie. Ons dien God deur om te gee vir ander mense. Die liefde van God wat ons uitleef, is vriendelik, geduldig en verdraagsaam.

Jesus het ons kom leer om met ander oë na mense en hul omstandighede te kyk. Ons kan mense nie benader op ’n harde manier nie, want God is nie so nie. Ons moet besef dat ander mense iets van God in ons raaksien en beleef. Mense se prentjie van God word gevorm deur die beeld wat ek en jy van God uitdra.

Dr Gerhard Lindeque, Bybelgenootskap van Suid-Afrika

Share via
Copy link
Powered by Social Snap