Jesaja 35: 1-10; Hebreërs 12: 12-13

Jesaja praat in hoofstukke 34 en 35 onderskeidelik van twee wandelpaaie. Die een goed, die ander skrikwekkend sleg. God wil ons kom leer wat ware vreugde beteken. Hy kom leer ons wat ’n Godgesentreerde lewe beteken. Dit is ’n lewe van standvastigheid, vertroue en hoop. Dis ’n lewe waar ons vreugde ervaar te midde van lyding en ongeregtigheid. Dis ’n fokus op God en nie op die mens nie.

Jesaja roep almal wat na die Woord van God luister op om mekaar te bemoedig met die boodskap van God se ingrype en teenwoordigheid. God bring verandering. Hierdie verandering word bewerkstellig deurdat God ons roep tot inkeer. Daarom oordeel Hy regverdig oor ons lewens, sodat ons ware verlossing kan ontvang.

In Jesaja 34 vind ons, soos in ander gedeeltes van Jesaja, ’n oordeelsboodskap oor die nasies. In hierdie hoofstuk handel dit oor die oordeel van Edom. Hier word ’n beeld gegee van wat die uiteinde is van hulle wat nie na God wil luister nie. In hoofstuk 35 word ’n teenoorgestelde uitspraak gemaak ten opsigte van die beloftes wat gegee word vir hulle wat aan God gehoorsaam bly. So word daar aan die volke ’n waarskuwing gerig, maar ook ’n uitnodiging. God wil en sal die mensdom red, maar dit gebeur nie sonder regverdige oordeel nie.

Ons word ook soms moedeloos en sien nie kans om te volhard nie. God se oproep is dat ons mekaar moet bemoedig, sodat die slap hande en die lam knieë weer versterk word. Hy gee die belofte dat daar strome water uit die woestyn sal bars en dat God se gewyde pad soos ’n grootpad deur die woestyn sal loop.

Ons moet gelowig bly volhard in die donkerste oomblikke. Daarvoor het ons die gewyde paaie van God nodig, sodat dit wat lam geword het, nie uit lit raak nie, maar liewer gesond gemaak word. Kom ons bewandel God se pad van gehoorsaamheid. Dit lei tot verlossing deur sy genade.

Ds Martin Meyer, Secunda

 

af
af
Deel met behulp van
Copy link