2 Timoteus 3: 14-17

Kom ons vra weer: Hóé lei die Gees-van-waarheid-en-kennis ’n mens? Hoe openbaar die Gees van God die geheimenisse van God aan ons? Hoe leer ken ons die wil van God deur die Gees? Hoe lei die Heilige Gees ons in die volle waarheid? Hoe oortuig Hy ons van sonde, geregtigheid en oordeel? Hoe maak Hy ons denke nuut?

Daar bestaan geen onduidelikheid oor hierdie vrae nie. Die Heilige Gees van waarheid praat met ons deur die Woord van God. Wat God deur die profete in die Ou Testament gesê het en deur die apostels in die Nuwe Testament verkondig het, kry ons in die Heilige Skrifte.

Die Heilige Gees inspireer, adem, blaas nuwe lewe deur die Heilige Skrifte, sodat Hy ons in die waarheid onderrig, dwaling bestry, verkeerdhede regstel en ’n regte lewenswyse kweek – ja, sodat Hy ons volkome toerus vir elke goeie werk. Die Heilige Gees het almal wat die Skrifte geskryf het, meegevoer om die Woord wat van God kom, te verkondig (2 Pet 1: 20-21). Wat doen die Heilige Gees dus? Die Gees het gespreek deur die profete… In die vroeë kerk, wanneer daar oor die Gees besin is, het hulle eenvoudig gesê: Die Heilige Gees is die Gees van openbaring deur die geïnspireerde Heilige Skrifte.

Die Heilige Gees openbaar nie aan ons die waarheid van God as menslike kennis en wysheid nie, en ook nie net in sekere dele van die Bybel nie, maar in die volheid van Gods Woord. Hoe werk die Gees? Die Heilige Gees spreek deur die Heilige Skrifte, deur die opgetekende leringe van die profete en die apostels. Daarom dank ons die Here vir sy Woord in ons eie taal. Die Gees skenk lewe, verkwik ons, deurdat die Gees van die waarheid deur die Heilige Skrifte God en sy heilsboodskap aan ons openbaar. Gesaghebbend, duidelik, betroubaar: geïnspireer. Die Heilige Skrifte is God se betroubare en gesaghebbende Woord, want so openbaar die Heilige Gees aan ons die geheimenisse van God se goeie nuus.

Dr Christo van der Merwe, Emeritus

Share via
Copy link
Powered by Social Snap