Lukas 7: 18-35

Om te speel, is vir kinders ’n doodernstige saak. Hou hulle dop. As kinders speel, boots hulle grootmense na en leer hulle terselfdertyd ook. Jesus gebruik kinders wat speel om te vertel wie Johannes die Doper is en wie Hyself is. Wat sien Hy by die kindertjies? Hulle speel trou-trou. Die reëls was eenvoudig: Een groep kinders het op fluitjies gespeel, dan moes die ander kinders dans, net soos die grootmense op troues maak. Die ander speletjie wat hulle gespeel het, was begrafnis-begrafnis. Die een groep kinders moes treurliedjies sing, terwyl die ander loop en huil. Hulle het gesien die grootmense maak so as daar begrafnis gehou word.

En toe, soos wat dit vandag nog gaan, kom daar probleme. As jy kinders dophou, sal jy gou sien dat daar spelbrekers is wat die reëls verbreek. Die klomp wat moes dans toe die ander fluit speel, het moeg geraak vir die besigheid, en wou toe fluit speel. Die fluitspelers wou nie van die fluite afsien nie, en daar ontstaan rusie. Later met die begrafnis wou die een klomp nie meer treurliedjies sing nie, en die ander wou nie die heeltyd huil nie. Hulle beskuldig mekaar, en die spel eindig in wanorde.

God het Johannes gestuur om treurliedjies te sing. Sy hoorders moes huil oor Herodes Agrippa wat sy broer, Filippus, se vrou afgevry het. Hulle moes huil oor hul huigelgodsdiens. Hulle moes huil oor die verkeerde dinge in hul lewe: ergerlike sonde soos moord, diefstal en egbreuk en dan die skynvroomheid, net om raakgesien te word, en dit terwyl hulle harteloos die nood om hulle misken. Johannes die Doper was die boodskapper wat Jesus (die bruidegom) moes aankondig. Die Jesus-bruilof moes fluitspelers en dansers enduit in vervoering gehad het. Die spelbrekers het gesorg dat Jesus uiteindelik aan ’n kruis sou sterf. Hierdie soendood was geen speletjie nie – ons kan nou vir ewig fees vier.

Dit is binnekort Jeugdag. Kinders en jongmense gaan verskillend speel. Hou hulle dop, en dink hoe jý Jesus volg – ernstig of speel-speel?

Dr André Ungerer, Hervormde Teologiese Kollege

 

af
af
Deel met behulp van
Copy link