Markus 1: 1-18

Ek het as kind dikwels saam met my ouma en oupa huisgodsdiens gehou. Dit was hul gewoonte om elke aand na ete Boeke te vat – soos my oupa daarna verwys het. Ons het dan ’n stukkie uit die Bybel gelees. Ek moes mooi luister, want my oupa het altyd vrae gevra oor die gedeelte. Ons het hande gevat om saam te bid. Dan moes ons sing. Een van die liedere wat ons gereeld gesing het, was ’n Hallelujalied met die woorde Bring my die ou-ou tyding:

Bring my die ou-ou tyding, die tyding van Gods heil,

van Jesus se sondaarsliefde, die liefde sonder peil.

 

Bring my die tyding dikwels want ek vergeet so gou;

lank voor die middaghitte smelt reeds die môredou.

 

Die liedjie sê dat die boodskap van Jesus se liefde vir sondaars duidelik, eenvoudig en gereeld gebring moet word, want ek vergeet so gou. Die goeie nuus van Jesus se koms moet ons verhoed om te vergeet. Dit moet ons help om op Hom te bly fokus.

Johannes die Doper was van die eerstes wat die nuus gehoor het van die Verlosser wat aarde toe gekom het. Johannes se hele lewe word deur hierdie gebeurtenis bepaal. Hy was wel die wegbereider waarvan die Ou Testament praat, maar hy het verstaan dat hy veel minder is as Jesus. Hy is daar om die pad vir die Verlosser gelyk te maak. Hy is daar om mense van die Verlosser te vertel. Die Evangelie van Markus konfronteer ons juis met Jesus se woorde, wat hier deur Johannes geïnterpreteer word: Bekeer julle, want die koninkryk van God is naby! Verander jul harte. Verander jul gesindheid! Hierdie woorde moet met my hart praat. Dit vereis beslissing en gehoorsaamheid. Elke dag.

Daar is mense nodig wat die lig op Jesus laat skyn. Die wêreld het Johannesse nodig wat die pad vir die Verlosser gereed maak en die ou-ou nuus nuut vertel. Die Johannesse is ek en jy!

Dr Sanrie de Beer, Philadelphia/Bybelgenootskap van Suid-Afrika

 

af
af
Deel met behulp van
Copy link