Eksodus 20: 2

Moderne mense leef met hul oë gerig op die toekoms. Moderne mense droom drome oor “eendag” en leef met die toekoms wat uitgestrek voor hulle lê. Dit beteken nie dat alle mense vreesloos hul hande na die toekoms toe uitreik nie. Die toekoms maak baie mense bang, want die sfeer van die toekoms is die sfeer van die onbekende; en die onbekende maak ons soms bang.

In die lig hiervan kan ons baie leer by die Israeliete. Hulle het ook die toekoms gesien as die sfeer van die onbekende en het, daarom, hul rug op die toekoms gedraai en eerder na die verlede gekyk as die plek waar hoop setel. Nie in die sin van alles wat net beter was in die “goeie ou dae” nie, maar in die verlede het hulle die handewerk van die Here op hul lewenspad herken. Dit is juis die Here se konstante teenwoordigheid in hul verlede wat vir hulle hoop gebring het vir die toekoms.

Dit is hoekom ons in die Ou Testament, soos die refrein van ’n bekende lied, keer op keer die herinnering hoor: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het. Dit is hierdie refrein – die herinnering aan wat die Here in hul verlede vir hulle gedoen het – wat hul hoop op die toekoms geword het. Die verlede was egter nie rooskleurig nie, soos ons in die refrein kan sien. Daar word gepraat van swaar tye en slawerny. Te midde van hierdie swaar tye was die Here se konstante teenwoordigheid die versekering van ’n toekoms in die teenwoordigheid van die Here. Daar kan geredeneer word dat die Israeliete agteruit, vorentoe geleef het.

Die toekoms is onseker. Dit is daarom menslik om bang te wees. Mag ons ten spyte van hierdie vrees ons blik draai na die verlede toe en die Here se handewerk daarin raaksien. Mag ons agteruit, vorentoe leef.

Ds Steve Oxton, Wapadrant

Share via
Copy link
Powered by Social Snap