Deuteronomium 6

Kerke word maklik die skuld gegee as dit nie goed gaan met die geloofslewe van jong mense nie. Maar die feit is: Al word kategese en kerk ook hoe interessant aangebied, die kerk kan nie in ’n uur op ’n Sondag kompeteer met die week se ervarings by die huis en die skool wat ’n kind se geloof vorm of nie vorm nie. Dis nou as die kinders gereeld ’n uur per week die kategese bywoon.

Ons kan nie die kerk alleen verantwoordelik hou vir my kind se geloofsvorming nie. Search Institute se navorsing wys dit duidelik uit: Ma’s en pa’s, oumas en oupas, is die belangrikste geloofsvormende invloede in kinders se lewens. Ouers is tussen 60% en 80% daarvoor verantwoordelik dat kinders glo, en grootouers vir meer as 30%. As ’n kind nie in sy huis van die Here leer nie, meer nog, iets van die Here in hul lewens raaksien nie, het die kerk ’n minimale impak.

Deuteronomium 6 plaas klem daarop dat die primêre verant-woordelikheid om geloof aan kinders oor te dra, ons eie is. As ons wil hê dat ons kinders steeds sal glo as volwassenes, sal ons as ouers ons geloof met hulle moet deel, en dit veral moet voor-leef. En let op hoe hierdie geloofsdeling eintlik doodgewoon oral is:

  • Wanneer jy met God besig is op ’n persoonlike vlak – moet jy die Here liefhê.
  • Wanneer jy in jou huis met jou kinders praat – moet jy die Here liefhê.
  • Wanneer jy op reis gaan – moet jy die Here liefhê.
  • Wanneer jy gaan slaap en wanneer jy opstaan – moet jy die Here liefhê.
  • Wanneer jy in die openbaar is waar mense jou kan sien in interaksie met ander mense – moet jy die Here liefhê.

Ons geloof gee af op mekaar. Dit is die beste manier waarop ons en die mense rondom ons se geloof versterk kan word.

Here, help my deur u Gees as ek self verantwoordelikheid neem vir die opvoeding van my kind. Amen.

Ds Stephen de Beer, Noordwestelike Pretoria

af
af
Deel met behulp van
Copy link