Psalm 16

Elke gelowige wil die versekering hê dat God in sy of haar lewe is. Ons wil God se teenwoordigheid beleef. Siekte, finansiële kommer, familieprobleme, ’n gevoel van onveiligheid… Daar is soveel situasies waarin ons beland en waar ons ’n besondere behoefte het aan Christus se reddende nabyheid. Wanneer ons ons in sulke situasies bevind, kan ons na Christus gaan met dieselfde gesindheid as dié van die Psalmdigter: Neem my in beskerming, o God; ek soek skuiling by U (vers 1), en met dieselfde geloofsvertroue: Daarom is ek bly en juig ek en voel ek my veilig (vers 9).

Die opstanding van Jesus Christus verkondig juis dat Hy ’n lewende Verlosser is. Hy maak Hom aan ons bekend in sy Goddelike krag, dieselfde krag wat sy opstanding moontlik gemaak het (Ef 1: 19-20). In hierdie krag ontmoet Hy diegene wat in hul lewensnood na Hom toe vlug.

Die verlossing waarvan Psalm 16 getuig, is verlossing van konkrete aardse nood. God ontmoet ons in die vertwyfeling wat ons in hierdie lewe beleef as gevolg van die beproewings wat op ons pad kom en wat dikwels deel is van ons daaglikse bestaan. Die agtergrond van die Psalm is waarskynlik die gebruik van die tyd om asiel (beskerming) teen jou vyand te soek deur na die tempel te vlug. Daar waar hulle geglo het God teenwoordig is. Die Psalmdigter vrees vir sy lewe en bid vir die beskerming van God.

Te midde van elke situasie kan ons ook by Christus veilig voel. God lewe en maak Hom bekend in sy dade, met as hoogtepunt die opstanding van Jesus Christus. Ons kan God net ontmoet en sy teenwoordigheid beleef as ons met ’n geloofsdaad hierdie getuienis van God se dade aanvaar en daardeur in ontmoeting met Hom tree. So is die belewing van God se teenwoordigheid nie ’n onmoontlike droom nie, maar ’n werklikheid binne bereik van elke gelowige, want Jesus Christus het opgestaan uit die dood om as ’n lewende Verlosser saam met sy kerk te leef.

Wie in dié geloof die teenwoordigheid van die Here aanvaar, is verseker van ’n vaste lewenskoers en veiligheid.

Ds Frikkie van Wyk, Montana-Oos

Share via
Copy link
Powered by Social Snap