Job 18

Hoeveel keer wil ons nie ons woorde terugtrek nie, omdat ons gepraat het voor ons gedink het? Dit is mos maar deel van ons wese as mense. As Bildad vir Job sê hy moet eers tot ander insigte kom, sê hy eintlik: Dink eers mooi na, probeer eers verstaan, voor jy praat. Dit is wat die woorde in die oorspronklike taal beteken.

Dit was ’n wysheidsbeginsel dat ’n mens nie te vinnig moet praat nie, soos ons in Spreuke 15: 28 kry: ’n Regverdige mens dink voor hy antwoord… Maar Bildad oordeel so vinnig oor Job, omdat Job durf anders oor God dink as hy. Hy meet Job se woorde nie werklik aan dit wat Job sê nie, hy meet dit aan wat hy self dink, en hy hoor net dat Job anders dink as hy. En omdat Job anders as hy dink, is Job noodwendig dwaas. Enige denke wat nie inpas by Bildad en sy vriende se resep nie, is dwase denke.

Ons weet vandag dat Job sowel as sy vriende verkeerd was. Juis omdat hulle gedink het hulle beskik oor die ware wysheid, terwyl hulle God se betrokkenheid by die wêreld eintlik net van toepassing gemaak het op dit wat in hul eie belang is. Hulle het God gedien sodat Hy hulle voorspoedig kon maak.

Dit is tragies dat Christene vandag nog so veroordelend kan optree teenoor mense wat anders as hulle oor God en die waarheid dink. So asof hulle oor die waarheid kan beskik. In die geloof kan ons eintlik nooit genoeg navors en nadink nie. Ons ken immers maar net ten dele. Daarom, in die geloof behoort al ons uitsprake maar voorlopig te wees.

Juis daarom behoort ons nooit veroordelend teenoor ander, veral ander gelowiges, op te tree net omdat hulle van ons verskil nie. Ons moet nooit te vinnig praat nie, maar altyd bly dink, soek, navors en na ander ook luister. En bewus wees van hoe min ons nog eintlik weet en verstaan.

Ds Chris le Roux, Stellenbosch/Worcester

af
af
Deel met behulp van
Copy link