Filippense 4: 5

Soek julle medegelowiges op en verbly julle saam in die Here, druk Paulus ons op die hart. Hy gebruik immers die woord chairete (blydskap/vreugde) waarmee hy nie net die innerlike blydskap beskryf wat in God se teenwoordigheid ervaar word nie, maar ook die gesamentlike blydskap wat die gemeenskap van gelowiges met mekaar deel. Verryk mekaar se lewens deur te vertel van dié dinge wat julle bly maak. Deel hierdie ervarings en verhale met mekaar.

Die gemeenskap van gelowiges is gewoonlik vir ons almal ’n veilige, vriendelike, vreugdevolle plek. Dis ’n plek waar ons veronderstel is om aanvaarding en samehorigheid te beleef. Paulus beklemtoon egter dat hierdie gesindheid van aanvaarding en liefde ook die manier moet kenmerk waarop gelowiges met die wêreld daarbuite omgaan. Die bereidheid om te skik, om te luister na rede, die bereidheid om by ander te leer, om met integriteit op te tree, moet die uitstaande kenmerk van God se kinders en hul interaksie met die wêreld wees.

Hoekom kan ons dit doen? Die Here is naby, sê Paulus. Die motivering vir ons vreugde en welwillendheid is die wete dat die Here naby is. Ons dink aan die wederkoms – God kom eendag weer, maar God is ook teenwoordig in die hier en nou. Ons kan dit waag om met vreugde te lewe, en inskiklik te wees teenoor alle mense, want die Here is nie ver van ons af nie. Hy het die vermoë om in te tree en op te tree in alle situasies binne en buite ons veilige ruimtes. Kerstyd herinner ons immers daaraan dat die Here “Immanuel” is – God met ons, by ons, tussen ons.

Wat van as ons naas die tradisionele Geseënde Kersfees, ook iets sê soos Mag Jesus vandag ’n verskil in jou lewe maak, of Mag Jesus se vrede jou op hierdie dag omhels? Kom ons deel die ware boodskap van hoop en vrede met ons kinders, met ons familie en met die wêreld daarbuite.

Dr Sanrie de Beer, Philadelphia

Share via
Copy link
Powered by Social Snap