Matteus 1: 19-24; 2: 12-13, 19-23 

Die verhaal van Jesus se geboorte kon geheel en al anders geëindig het. 

Keiser Augustus heers oor die Romeinse Ryk. Met geweld bewaar hy ’n wankelrige vrede. In Israel heers Herodes. Die geskiedenis vertel ons dat hy van sy vroue om die lewe gebring het. Later vermoor hy een van sy seuns omdat hy die seun van verraad verdink. Ons lees dat hy selfs bereid was om ’n kindermoord aan te kondig. Jesus word dus in ’n baie gevaarlike politieke landskap gebore. Die magtiges wil tot elke prys hul magsbasis beskerm. Een misstap en Jesus kon sy lewe kwyt wees.

Lees ons Matteus 1 en 2, kom ons egter tot die wonderbaarlike besef dat God deurgaans Jesus se koms na die wêreld op ’n baie fyn manier bestuur. God stuur Jesus nie na Maria en Josef en staan dan terug deur hulle aan hul lot oor te laat nie. Hy begelei Josef en Maria sodat sy wil vir die volk en die ganse wêreld volbring kan word.

Hoe lei Hy Josef en Maria met die pasgebore Babatjie deur die gevaarlike politieke en sosiale waters? Op ’n onverwagse wyse. God gebruik drome. Deur drome betree Hy hul wêreld.

Aan die hand van die vyf drome leer ons iets van hoe God in die wêreld besig is. God skep nie die mens om hom aan sy eie middele oor te laat nie. Nee, God is ’n intieme, nabye God. Hy is vergelykbaar met ’n teenwoordige pa wat sy kinders deurgaans begelei en dra.

Omdat God lief is vir ons, begelei Hy ons deur die sondige wêreld. Omdat God lief is vir ons, hoor Hy ons noodkreet en word Jesus vir ons geskenk as Redder en Verlosser. Ons kan maar seker wees. Net soos God Jesus se koms na die wêreld bestuur, so is Hy ook in elkeen van ons se lewens betrokke. Hoe antwoord jy op God se nabyheid en liefde hierdie Kerstyd?

Ds Petrus Dreyer, Seestergemeente Brackenhurst

af
af
Copy link