Jesaja 40: 25-31

Israel bekla hul lot: Die Here sien nie raak wat van my word nie, my reg gaan by my God verby. Israel verloor perspektief te midde van die uitsiglose omstandighede van die ballingskap, maar God probeer hulle tot verhaal bring: Kyk op na die hemel: wie het die sterre geskep? Só is dit vir ons ook nodig om op te kyk en moed te skep so aan die einde van die jaar.

Ons weet God is die Een wat alles gemaak het: Met sy groot krag, sy groot mag, sorg Hy dat geeneen van hulle ontbreek nie. Ons weet God is die Skepper en Onderhouer van ons lewe, maar tog verloor ons ook perspektief op die lewe sodat dit later nodig is om opnuut te moet hoor: Weet jy dan nie, het jy nog nie gehoor nie? Die Here is die ewige God, Skepper van die hele aarde. Ons raak moeg – Hy word nie moeg nie. Ons raak afgemat – Hy raak nie afgemat nie. Ons insig is beperk – sy insig is ondeurgrondelik.

Ons elkeen was al moeg en afgemat – selfs jongmanne word moeg … selfs manne in hulle fleur struikel en val… Maar wanneer ons God vertrou dat Hy ons nuwe krag gee, kan ons weer die pad van môre aandurf. En wanneer God krag gee, kan ons in ons geestelike lewe as’t ware loop sonder om afgemat te raak; selfs meer – ons kan hardloop sonder om moeg te word; selfs meer – ons kan vlieg soos met arendsvlerke.

Ons het nodig om te rus. Ons het nodig om in hierdie Kerstyd stil te word en op te kyk en opnuut die Betlehemster wat ons ewige hoop verkondig het, raak te sien, en te vertrou dat Christus ons krag sal gee, want dié wat op die Here vertrou, kry nuwe krag.

Gebed

Dankie dat ons kan vlieg soos met arendsvlerke deur U alleen wat ons die krag gee. Help ons om die waarde van stil-word en rus in u teenwoordigheid ten volle te begryp. Dankie dat ons U kan vertrou vir nuwe krag. Amen.

Ds Rudi Janse van Rensburg, Weltevreden

Share via
Copy link
Powered by Social Snap