Lukas 18: 1-8

Jesus verduidelik begrippe wat moeilik was om te verstaan deur beelde te gebruik uit mense se alledaagse leefwêreld. Hy tref byvoorbeeld in dit wat Hy die mense leer, onderskeid tussen twee koninkryke, dié van die wêreld en dié van God. Hy sê ook duidelik vir sy dissipels dat dit in God se koninkryk nie is soos in die maghebbers van die wêreld se koninkryke nie. Daar gaan dit oor mag en gesag. In God se koninkryk gaan dit oor nederigheid en diensbaarheid.

Iets van die verskil tussen hierdie twee wêrelde, oftewel koninkryke, verduidelik Jesus aan die hand van ’n gelykenis. Hy gebruik die beeld van ’n regter, iemand wat baie mag het in die koninkryk van die wêreld, en ’n weduwee, ’n randfiguur wat geen aansien in hierdie koninkryk het nie, maar wel ’n plek het in God se koninkryk.

Hy verduidelik dat God se kinders dit nie altyd maklik het in hierdie wêreld nie. Kyk hoe sukkel die weduwee dat die regter reg en geregtigheid aan haar laat geskied. Sy hou aan om die regter lastig te val en te herinner aan haar saak. Hy gee op die ou end toe. Jesus leer met hierdie gelykenis dat daar in die koninkryk van God plek is vir almal wat deur die wêreld uitgeskuif en geminag word. Die dissipels het die volmaakte voorbeeld van hoe God wil hê ’n mens moet leef, by hulle gehad – Jesus. Nou berei Hy hulle daarop voor dat Hy van hulle af gaan weggaan. Dinge gaan vir hulle moeilik word.

Met hierdie gelykenis van die weduwee wat aanhou neul by die regter sê Hy vir sy dissipels: Wanneer dinge soms moeilik word in hierdie wêreld, hou aan om te bid. God sal hoor en Hy sal antwoord. Hierdie gelykenis wil nie sê dat God se houding soos dié van die regter is nie. Hy leer eerder dat God op sy tyd en op sy manier sy koninkryk in sy volheid sal laat aanbreek – ’n wêreld waar daar geen hartseer, pyn, siekte of dood is nie. Vir ’n kind van God is daar dus altyd hoop!

Dr Robert Jones, Villieria/Derdepoort

Share via
Copy link
Powered by Social Snap