Johannes 2: 1-12

Jesus se verskyning, epifanie, is nou reeds op verskillende maniere bekend gemaak. Vandag verneem ons van nog ’n manier waarop Jesus se teenwoordigheid bekend geword het. Johannes vertel dat Jesus die eerste wonderteken gedoen het tydens ’n bruilof in Kana in Galilea. Hierdie wonder vind plaas op die derde dag nadat Natanael ook besef het: Rabbi, U is die Seun van God (Joh 1: 49). ’n Bruilof dui op oorgang. Dit is die oorgang vanaf ’n enkellopende lewe na ’n gesamentlike lewe. Jesus word uiteindelik ook die oorgang vanaf ’n lewe in verlorenheid na ’n nuwe lewe in die koninkryk van God.

Maria se teenwoordigheid was dalk omdat sy familie was van die onbekende bruilofspaartjie. Jesus, sy broers en sy dissipels is ook genooi. So ’n feesgeleentheid kon dae lank duur, en volgens die Joodse voorskrifte moes water oor elke gas se hande uitgegooi word (Mark 7: 1-4). Daarom was daar meer as vyf honderd liter in ses klipkanne byderhand.

Maria word bewus van die verleentheid toe die wyn opraak. Maria weet ook dat Jesus nie net haar seun is nie, maar dat Hy ook die Messias is. Hoewel Jesus alles met ’n enkele woord tot stand kan bring, was dit nog nie die tyd om sy mag en sy grootheid te openbaar nie. Jesus het wel opdrag gegee dat die ses klipkanne vol water gemaak moes word. Daarna het Hy aan die dienaars gesê om te skep en vir die seremoniemeester te gee. Die opmerking van die seremoniemeester beklemtoon dat die water wonderbaarlik verander het in goeie wyn.

Deur hierdie eerste van sy wondertekens het Jesus sy mag laat blyk en sy dissipels het tot geloof in Hom gekom. Die wonders was nooit bedoel om soos dié van ’n towenaar mense te beïndruk nie. Die bedoeling was om Jesus se mag te beklemtoon sodat mense tot geloof in Hom kan kom.

Laat ons tot die Heilige Gees bid dat ons vandag die Goddelike wonders sal raaksien, en dat ons in die geloof in Jesus Christus staande sal bly.

Dr Frans Boshoff, Emeritus/Chrissiesmeer

af
af
Deel met behulp van
Copy link