Handelinge 12: 25, 13: 13 en 36-41

Wie was Johannes Markus? Sy moeder was Maria. Sy was ’n weduwee en baie vermoënd. Hulle het haar huis in Jerusalem vir samekomste van die vroeë Christelike kerk gebruik. Hy het ’n neef gehad met die naam Barnabas – ’n sterk leiersfiguur in die kerk van Jerusalem. Om die waarheid te sê, Barnabas het eintlik vir Paulus gewerf vir die kerk.  Hy is saam met Paulus en Barnabas op hul tweede sendingreis na die eiland Siprus toe. Terwyl hulle deur Siprus gereis het, het alles vlot verloop, en Paulus en Barnabas het die evangelie suksesvol in die sinagoges verkondig. Skielik lees ons dat Johannes Markus hulle verlaat het en teruggekeer het huis toe. Daar word geen rede genoem nie. Dalk het Johannes Markus moeg geword, huis toe verlang of bang geraak vir Pamfilië, die moerasagtige streek met sy malaria.

In Handelinge 15 lees ons dat daar vir die derde sendingreis voorberei word en dat Barnabas jou werklikwaar weer vir Johannes Markus wil saamvat. Paulus was woedend. Hy voel dat Markus hulle een keer in die steek gelaat het en dat hy dit weer sal doen. Hy en Barnabas het so erg hieroor gestry dat elkeen sy eie koers ingeslaan het. Paulus na Sirië toe, Barnabas weer na Siprus toe.

Wat het van Markus geword? Die Bybel vertel dat Markus reggekom het. Hy het iemand geword op wie jy kon vertrou. In 2 Timoteus 4: 11 is Paulus naby aan sy dood en kla hy oor baie van sy vriende wat hom in die steek gelaat het. Dan sy versoek: Gaan haal vir Markus en bring hom saam met jou, want hy kan my tot groot diens wees. Die wegloopdissipel het teruggekom. Meer nog – dit is hy wat later die Evangelie volgens Markus geskryf het. Dit is die oudste van die Evangelies en word as die betroubaarste gereken.

Dalk het jy ook al medegelowiges in die steek gelaat. Moeg of bang geword, of soos Demas die teenswoordige wêreld liefgekry. Keer terug – God het werk vir jou!

Dr André Ungerer, Hervormde Teologiese Kollege

af
af
Deel met behulp van
Copy link