Openbaring 1: 1-3

Die boek Openbaring is geskryf om gelowiges wat bang was, te bemoedig. Hulle was bang vir die regering van die dag, die Romeine, wat hulle vyandiggesind was. Hulle was bang vir hul eie mense, die Jode, wat hulle verstoot het omdat hulle Christene geword het. Hulle was bang vir allerlei magte en kragte wat volgens die opvatting van daardie tyd ’n invloed op die gebeure op aarde gehad het.

Die troos vir die gelowiges is dat Jesus Christus lewe. Hy is die lewende God en Heerser oor die heelal. Die inhoud van die boek Openbaring is nie ’n klomp voorspellings van dinge wat eendag ver in die toekoms nog gaan plaasvind nie. Dit is bedoel vir die kerk van alle tye. God bemoedig self sy kerk, sy dienaars, deur vir ons iets van die hemel op die aarde oop te breek. Engele tree dikwels in die boek as boodskappers van God op. Daarmee word beklemtoon dat dit ’n betroubare boodskap is.

Wie Johannes presies was, maak nie regtig saak nie. Hy verteenwoordig die kerk as die instrument waardeur God sy boodskap oordra. God praat met ons deur gewone mense. God se boodskap is nie iets om voor bang te wees nie. Dit maak ons eintlik baie gelukkig. Ons is soms huiwerig om die boek Openbaring te lees aangesien dit soveel simboliek en beeldspraak bevat. Ons hoef egter nie bang te wees om dit te lees nie. Die boek is bedoel om ons te troos. Ook die eindtyd is nie iets waarvoor God se kerk bang hoef te wees nie. Ons hoef nie in vrees te lewe vir Jesus Christus se wederkoms nie. Dit is iets waarna sy kerk kan uitsien. Vir elke geslag is die tyd waarin ons lewe ’n beslissende tyd.

Dink na:

Met watter vrese leef mense vandag?

Hoe bemoedig God sy kerk?

Dank God nou dat jy deel van sy kerk is.

Vra God om jou te bevry van enige vrese wat daar dalk in jou hart is.

Dr Gerhard Lindeque, Bybelgenootskap van Suid-Afrika

Share via
Copy link
Powered by Social Snap