Jesaja 30: 18-21

Wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy agter jou ’n stem hoor sê: Hier is die pad, loop hierlangs. Hierdie profesie word aan die Judeërs gerig, omdat hulle ontrou was aan God. Hulle moet God se stem by monde van die profeet hoor en terugkom na die regte pad, anders sal hulle ten gronde gaan. Hierdie volk wou nie luister nie, en uiteindelik was hul straf die Babiloniese ballingskap.

Wanneer jy die regte koers verlaat… Hoe maklik kan dit nie met ons ook gebeur nie! Hoe dikwels hoor ons nié wanneer iemand sê ons lewe het op ’n verkeerde pad beland? Ons moet net mooi luister, die stem agter ons is daar. Die stem in die vorm van die evangelie van Jesus Christus. Hy wat aan ons kom wys het wie God regtig is. Wat God se genade en liefde kom openbaar het. Hy wat van ons vra om te glo, geloof wat ook sigbaar word in ons lewens. Die stem kan tot my kom wanneer ek met die Bybel besig is, of dalk na ’n preek luister. Miskien in die woorde van ’n vriend of familielid.

Die vraag is: As my lewe iewers op ’n afdraaipad beland het, wat maak ek as ek die stem agter my hoor? Die stem wat sê: Hier is die pad, loop hierlangs. As ons die evangelie hoor, is daar net een manier waarop ons kan reageer: Loop dan waar dit die pad vir ons aanwys. Mense is geneig om verskoning te soek, om hul dade te regverdig, om kortpaaie te soek. Dit is nie die manier waarop ons moet reageer nie. Die regte manier is om te hoor, en dan daarlangs te loop. Daarom is ’n geloofspad ’n pad van voortdurende bekering, ’n pad van bly soek na die regte pad, en bly terugdraai na die regte pad.

Is dit nie vir ons ook ’n groot troos nie? Wanneer ons afwyk van God se wil, van sy koers vir ons, verlaat God ons nie. Hy praat met ons deur sy Woord en sy Gees. Ons moet net luister!

Ds Gustav van Zyl, Phalaborwa

af
af
Deel met behulp van
Copy link