Prediker 11: 1-6

Die lewe is ’n reis wat ons onderneem. Soms gebeur dinge waaroor ons nie totale beheer het nie. Dit kan vir ons goed uitdraai, of nie. Dit laat ’n mens egter met groot onsekerheid wanneer jy ’n taak of onderneming moet aanpak. Meer nog, as jy met die beste verwagtinge en toewyding iets aanpak en alles loop skeef, beleef jy teleurstelling, selfs ontnugtering. So ’n ervaring bou ’n gevoel van onsekerheid. Moet ek weer probeer? Sê nou net my poging misluk weer? Is die lewe dan die moeite werd as mislukking en onsekerheid die oorhand kry?

Die Prediker het lank terug reeds met sulke omstandighede geworstel. Wat kan ons by hom leer?

Sy voorlaaste gedig val uiteen in twee hoofdele: verse 1-3 en 4-6. Die fokus van hierdie gedig (verse 1 en 2) is die vraag na die neem van risiko’s al dan nie, asook die effek van die uitkoms op ons lewe. Die funksie van verse 4-6 is om die tema van verse 1-3 verder toe te lig.

Met voorbeelde uit die sakewêreld (vers 1) daag die Prediker sy leerling uit: Doen die onverantwoordelike ding en gooi jou besittings weg. In weerwil daarvan kry jy dit weer terug! ’n Mens verwag eintlik totale verlies. In vers 2 gebeur die teenoorgestelde: Neem verantwoordelike stappe deur jou beleggings te diversifiseer sodat al die eiers nie in een mandjie is nie. So beskerm jy jouself teen onbekende risiko’s, want jy weet nie of dit op verlies kan uitloop nie.

In vers 3 betwis die Prediker die wysheidslering van sy tyd dat ’n mens voorspoed en sukses kan verseker deur die kuns aan te leer om die regte greep en beheer oor die lewe te kry: Risiko’s kan nie uitgeskakel word nie, en jy het nie volkome beheer oor die uitkoms nie. Dit laat ’n mens met groot onsekerheid en twyfel of jou lewenskeuses enige betekenis het. Maar onthou, Abraham kon trek sonder om te weet waar hy sou kom, want hy het gehoorsaam en gelowig vasgehou aan God se beloftes (Heb 11: 7-12).

Ds Japie Coetzee, Emeritus     

af
af
Deel met behulp van
Copy link