Matteus 2: 1-12 

In Matteus 2: 1-12 lees ons van Herodes aan die een kant en die sterrekykers aan die ander kant. Herodes, die koning van die Jode, was volgens daardie tyd se verstaan van die wêreld God se verteenwoordiger op aarde. Hy moes God se wil op aarde aan die volk oordra en dit implementeer. Indien Herodes sy taak as verteenwoordiger van God belangrik geag het, sou hy die pad vir Jesus gebaan het. Sou hy Jesus se koms met absolute blydskap gevier het. Die teenoorgestelde gebeur egter. Herodes gaan uit sy pad om Jesus te vermoor. Hy gaan selfs so ver as om elke seuntjie onder die ouderdom van twee om die lewe te bring. 

Wat ons hieruit moet leer, is dat die Jode, die mense vir wie Jesus gestuur is, Hom verwerp het. Juis die mense wat Hom met ope arms as hul Verlosser moes ontvang het, het Hom ook later aan ’n kruis vasgespyker. Die sterrekykers reageer egter geheel en al anders as Herodes ten opsigte van Jesus se geboorte.

Ons moet onthou dat die Jode nie sterre gekyk het nie. Dit was met afgodsdiens geassosieer. Dit is egter juis dié vreemdelinge waarop Herodes en die Joodse volk sou neerkyk, vir wie God gebruik om sy boodskap te verkondig. Is dit nie interessant nie? Herodes en die volk verwerp vir Jesus terwyl hierdie heidene, hierdie vreemdelinge, mense sonder status, die eerstes is wat Jesus sien. 

Wat sê die teks vir ons? Elke persoon kan deel wees van God se huisgesin. Elkeen van ons mag en kan ’n kind van God deur Jesus wees. Dit is nie net beskore vir sekere supergelowiges nie. Anders gestel: Dit maak nie saak wie of wat jy is nie, elkeen van ons kan voor Jesus gaan kniel en aan Hom hulde bring.

Hoe antwoord ons op die troosboodskap? Die sterrekykers maak hul sakke oop en gee aan Jesus hul kosbaarste besittings. Watse geskenke gee jy aan Jesus hierdie Adventstyd?

Ds Petrus Dreyer, Seestergemeente Brackenhurst

af
af
Copy link