Johannes 1: 1-18

Die simboliek van lig word gereeld in die Bybel gebruik. Baie dieselfde konnotasie wat ons vandag met lig maak, het die mense van die Bybelse tyd met lig gemaak: Lig is goed. Lig maak dit wat bedek is, bekend. Lig skep perspektief en gee visie.

Ons sien reeds in Genesis die positiewe aspek van lig wanneer God uit die aarde wat woes, leeg en donker was, die lig skep: Laat daar lig wees … en dit was só … en dit was goed. Lig is die teenoorgestelde van duisternis, en dit word vergeestelik deur Jesus Christus voor te stel as die ware Lig wat die lig vir die wêreld is: Die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Later sê Jesus onomwonde in Johannes 8: 12 dat Hy die lig vir die wêreld ís.

Verder word lig ook beskou as die woord van God wat ons lewenspad verlig. In Psalm 119: 105 lees ons van die woord as ’n lamp wat die weg wys, die lig op ’n mens se pad. Ons lees elders, in Matteus 5: 14-15, dat Jesus in die bergrede sê: Julle is die lig vir die wêreld. ’n Stad wat op ’n berg lê, kan nie weggesteek word nie; ook steek ’n mens nie ’n lamp op en sit dit onder ’n emmer nie maar op ’n lampstaander, en dit gee lig vir almal in die huis. Jesus vermaan dan dat ons ons lig moet laat skyn en dat God daardeur verheerlik moet word.

Ons herdenk eersdaags die ware Lig se koms na die wêreld. Ons harte is verlig deur Jesus Christus wat ook aan ons elkeen hoop vir ons uitsiglose en donker bestaan gebring het. God die Vader het deur Jesus Christus se koms opnuut herskep deur die ware Lig te bring – en dit is goed. Ons het die Woord as lamp vir ons voete en die Heilige Gees wat daardeur ons pad verlig. En Jesus het self gesê dat ons draers is van die Lig. Kom ons wees getroue getuies van die Lig deur ons lewe wat nie anders kan nie as om gewoon te skyn vir God.

Ds Rudi Janse van Rensburg, Weltevreden

Share via
Copy link
Powered by Social Snap