Amos 9: 13-15

Die universele toestand van die mens is een van verdorwenheid. Dit is waarmee ons uitgereik word – in sonde ontvang en gebore. Gevolglik bestaan daar vyandskap tussen ons en God. Die vryheid en die harmonie wat die verhouding tussen God en mens voor die sondeval gekenmerk het, het plek gemaak vir gevangenskap en vyandskap. Ons kan nie vanuit onsself aan ons sondige toestand ontkom nie. Daarom het die mens ’n behoefte aan ’n Verlosser, maar hierdie behoefte kan ons alleenlik deur die oë van die geloof erken. Deur die oë van die geloof sien ons ons eie verdorwenheid en verlorenheid raak.

Die profeet Amos openbaar in sy boek die ware toestand van die mens deur die oë van geloof: ons korrupsie, ons diepgaande ongeregtigheid, ons gebrokenheid en ons onvolmaaktheid. Daarvan kan ons nie wegvlug nie. Deur die oë van die geloof word God aan ons geopenbaar soos wat die profeet Amos skryf, en hy voer ons tot in die diepste geheimenis van die wese van God: die ondeurgrondelike, allerheiligste feit dat die Here God ons mense ontsaglik lief het. Deur die oë van die geloof sien ons die Here se liefde veral op ’n baie spesifieke plek: daar waar Hy aan die kruis op Golgota hang. Wat aan die kruis gebeur, is die diepste vervulling van dit wat die profeet Amos in sy visioen in hoofstuk 9 sien: Daar word die gevangenskap en die vyandskap opgehef. Daar word die lot van die menslike bestaan vir ewig ingrypend verander. In daardie oomblik breek ons verlossing aan. Die verlossing waarna ons so in ons verlorenheid gesmag het! Van daardie oomblik af vlug ons nie meer vir die aangesig van God nie. Die visioen wat Amos sien, beskryf weer ’n tuin – ’n tuin soos ’n paradys van volkome harmonie tussen God en mens.

Hierdie laaste visioen van Amos is nie maar net ’n toekomsdroom en uitsig op ’n gelukkiger tyd nie. Dit handel hier om die vervulling van God se belofte en die verwesenliking van sy verbondstrou. Omdat God aan sy beloftes getrou is, vier ons Kersfees – gedenk ons die blye tyding dat die Here God ons kom verlos het.

Dr Elritia le Roux, Middelburg

 

af
af
Deel met behulp van
Copy link