Lukas 16: 19-31

In hierdie gelykenis verduidelik Jesus weer eens dat ’n mens op een van twee maniere kan leef. Jy kan óf leef volgens die maatstaf van die wêreld se koninkryk, óf volgens dié van God se koninkryk. Jou keuse het egter gevolge vir die lewe hierna.

Met dié man wat gekies het om te lewe volgens die norm van sy eie wêreld se koninkryk, het dit goed gegaan. Hy het alles in oorvloed gehad. Hy was so tevrede met sy lewe dat hy ’n hoë heining om sy huis gehad het om homself mee te beskerm teen dit wat buite die heining gebeur. Vir hierdie ryk man was die belangrikste hyself en alles wat binne hierdie heining was.

Aan die ander kant van die heining is Lasarus, die siek en arm man wat nie genoeg het om te eet nie. Die sere op sy vel sou in die konteks van sy tyd en leefwêreld beteken dat hy onrein is en daarom ook vir God onaanvaarbaar is. Vir die ryk man bestaan Lasarus nie. Hy wil niks te make hê met enigiets aan die ander kant van hierdie heining, hierdie grens nie.

Lasarus en die ryk man sterf en die bordjies word verhang. Lasarus het nou oorvloed, en die ryk man is verneder tot ’n bedelaar. Hy vra vir Abraham dat Lasarus tog net sy vinger kan natmaak en op die punt van sy tong kom drup. Die antwoord wat Abraham gee, is dat dit nie moontlik is nie – dis nou te laat. Die ryk man het vroeër kans gehad om die situasie waarin hy nou is te keer, maar hy het besluit om eerder ’n grens te skep tussen hom en ander en nie hul nood raak te sien nie. Wat hy nou ervaar, is die gevolg van sy keuse.

Hierdie gelykenis vertel vir ons nie net van die lewe hierna nie, maar óók van die lewe hier en nou. Maak nóú ’n keuse volgens die reëls wat geld in God se koninkryk, en nie dié van jou koninkryk nie.

Dr Robert Jones, Villieria/Derdepoort

Share via
Copy link
Powered by Social Snap