Johannes 3: 1-8

Die gesprek met Nikodemus verloop vreemd en vind in misterieuse omstandighede plaas. Tydens ’n geheime aandbesoek sê Nikodemus die Joodse Raad weet Jesus kom van God. Sy bedoeling met die gesprek is egter onseker. Waarskynlik kon dit wees om die doel met Jesus se optrede te verstaan. Voordat hy egter enigiets kon vra, praat Jesus uit die bloute oor die tweede geboorte wat mense moet ondergaan, alvorens hulle die koninkryk van God kan sien.

Die koninkryk van God is beeldspraak vir die verhouding met God. ’n Koning is die beskermheer van sy onderdane, wat almal sy afhanklikes is. Die koning sorg vir hul beskerming met sy weermag, vir reg en geregtigheid deur die regspleging, vir genoegsame voedselproduksie en effektiewe landsadministrasie. Sy onderdane moet soldate vir die weermag voorsien, die wette gehoorsaam, belasting betaal en inval by die administratiewe reëlings. Om die koninkryk van God te sien, beteken dus om in ’n wederkerige verhouding met God te kom, wat deur Jesus bewerkstellig word. God word jou beskermheer op wie jy reken, en jy staan in God se diens.

Hoe bewerk Jesus hierdie verhouding? Jesus verduidelik dit met die beeldspraak van ’n tweede geboorte. Dit is ’n geboorte wat deur die Heilige Gees meegebring word, nie iets wat jy self kan bewerk nie. Om opnuut gebore te word, sou in die Aramese taal wat Jesus gepraat het, ook kon beteken om “van bo” gebore te word, dus danksy God. Hierdie geboorte is derhalwe ’n misterie waaroor ons nie beheer het nie en wat ons met verwondering laat.

Wie opnuut gebore is, wie van Godsweë gebore is, is kind van God. Die verhouding is dieselfde as tussen ’n koning en onderdane: beskermheer en afhanklike. Om sonder ’n beskermheer te wees, was vir die mense in daardie armoedige samelewings rampspoedig: In nood het jy geen toevlugsoord gehad nie. Jy was weerloos. Met ’n beskermheer is jy geborge. Jesus skenk ons geborgenheid by God. Daarom leef ons diensbaar, dankbaar en met blydskap.

Gesang 266

Dr Gert Malan, Mosselbaai

af
af
Deel met behulp van
Copy link