Johannes 11: 1-52

Die opwekking van Lasarus uit die dood is een van die mees dramatiese oomblikke in Jesus se openbare bediening. Alhoewel Jesus ander mense, soos die dogtertjie van Jaïrus, uit die dood opgewek het, was dit elke keer ’n private gebeurtenis en het Hy opdrag gegee dat niemand moes vertel wat Hy gedoen het nie.

In Johannes 11 verander Jesus sy optrede en maak Hy seker dat baie mense getuies is van die opwekking van Lasarus. In vers 4 sê Jesus vir sy dissipels: Hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie maar op die openbaring van die wonderbaarlike mag van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word.

Wanneer Hy buite Lasarus se graf staan, is Jesus se woorde in verse 41 en 42: Vader, ek dank U dat U My verhoor het. Ek weet dat U My altyd verhoor, maar Ek sê dit ter wille van die mense wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat U My gestuur het. Jesus se doel met die opwekking van Lasarus was dat mense moes besef wat die betekenis van sy koms is. Hy wil die wonderbaarlike mag van God in ons lewens bekend maak en openbaar.

Wat maak van jou ’n volgeling van Jesus? Vir baie mense gaan dit oor die regte leerstellings, maar die belydenis daarvan word betekenislose woorde. Wat Jesus hier doen, is om die aandag weg te skuif van die leerstelling wat vir mense betekenisloos geword het, en die fokus op Hom as persoon te plaas. Jesus beklemtoon nie wat Hy kom doen het nie, maar fokus op wie Hy is. Ons kan nie volgelinge van Jesus wees as ons geloof maar net lippetaal is nie. Jesus eis van ons ’n persoonlike, diepgaande verhouding.

Dit is insiggewend dat Jesus die opdrag gee dat die grafdoeke van Lasarus se gesig, hande en voete verwyder moet word, sodat hy huis toe kan gaan. Ons moet ons losmaak van dit wat verhinder dat ons in ’n lewende verhouding met God staan. Jesus se opdrag aan ons is: Word weer lewend!

Ds Martin Meyer, Secunda

 

af
af
Deel met behulp van
Copy link