1 Johannes 4: 7-21

Ons lees in verse 13-15: Hiéraan weet ons dat ons in Hom bly en Hy in ons: Hy het ons sy Gees gegee. … Wie bely dat Jesus die Seun van God is – God bly in hom en hy in God. Dit is duidelik uit God se Woord dat Hy in ons is en ons in Hom wanneer ons hierdie belydenis maak.

Johannes sê dat God sy liefde aan ons kom wys het deur die kruisdood van Jesus Christus. Dit is hoe werklike liefde lyk. Nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat Hy vir ons het! Daarom roep die apostel van die liefde die lesers van sy brief op om ook hierdie liefde te gaan uitleef. Liefde is die toets of jy kennis van God en sy liefde het. Hy sê: God is liefde; wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Hierdie liefde moet sigbaar word in jou verhoudings en jou manier van leef. Wanneer jy nie liefhet nie, het jy geen kennis van God nie. Paulus beskryf liefde as die gawe wat ewigheidswaarde het en die gawe wat al die ander gawes oortref, want daarsonder is hulle betekenisloos.

In 1 Johannes 2: 6 sê Johannes: Wie beweer dat hy in Hom bly, behoort self ook te lewe soos Jesus gelewe het. Jesus kom wys hoe God se liefde lyk. Hy verkondig dit, maar Hy leef dit ook uit. Hy wys dit ook aan hulle wat in hul samelewing verstoot is en wat met minagting behandel is. Uit liefde is Hy tot in die dood gehoorsaam aan God se wil. Hierdie gedeelte in 1 Johannes roep ons op om ook ons lewens te ondersoek en te meet aan die liefdesgebod. Laat Hy deur jou liefde sigbaar word.

Gebed

O Heer, help my om lief te hê – ander bo myself. Maak my bereid om aan myself te sterf, dat ander U al meer in my kan sien. Amen. (Gesang 284)

Ds Manda le Roux, Weskus

 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap