Psalm 51

Lydenstyd mag nie net deel wees van die kerk se liturgiese kalender nie. Dit moet aktief deel wees van die kerk se wese. Alhoewel dit soms so lyk, is die hoogtepunt van die kerklike jaar nie Kersfees nie, maar wel die Paasnaweek – met Goeie Vrydag die dag waarop ons Jesus Christus se kruisiging gedenk, asook Paassondag wanneer ons sy opstanding vier.

Lydenstyd begin ’n ruim 40 dae voor Goeie Vrydag. 40 dae van gefokusde aandag op die betekenis van Jesus Christus se lyding: Hoe het Jesus gely? Hoekom het Hy gely? Wat is die betekenis van sy lyding vir ons? In ons gejaagde wêreld kan ons geloofslewe baat vind by die gefokusde tyd saam met Jesus Christus en die inhoud van sy lyding. Daarom is Lydenstyd ’n tyd van selfondersoek, skuldbelydenis, gebed en diens aan ander. Ons lewe jaag so baie, dat ons eenvoudig nie meer stilstaan en selfondersoek doen nie.

Selfondersoek is om eerlik voor die spieël te gaan staan en ook die dinge in my lewe wat dringend aandag moet geniet, raak te sien. In dié selfondersoek kan ek besef ek bestee eenvoudig te min tyd aan my roeping as ’n kind van die Here. In my selfondersoek besef ek dat ek hopeloos te min uit die Bybel lees. Ek besef dalk dat ek my waardes en norme moet opskerp.

Skuldbelydenis is om te erken ek was verkeerd. God wil en kan ons vergewe, maar waar is ons skuldbelydenis? Sonder skuldbelydenis dra ek die swaar las van my sonde oral met my saam. Dit is dus nodig om in hierdie Lydenstyd na te dink oor my gebedslewe. Onthou, gebed is kwaliteitkommunikasie met God, en daarom is dit onontbeerlik in ons verhouding met God.

Dit is hoekom ons Psalm 51 gelees het. Dit is ’n gebed. Luister mooi na die selfondersoek en skuldbelydenis wat deel vorm van hierdie Psalm, asook die oproep om diensbaar te wees.

Ds Hannes Janse van Rensburg, Zuurfontein

af
af
Deel met behulp van
Copy link