Openbaring 1: 4-8

Die sewe gemeentes verteenwoordig die kerk van alle tye en plekke. Die getal sewe dui daarop dat dit God se kerk is. God praat ook met sy kerk vandag, met my en jou. Anders as wat aardse konings met hul onderdane sou maak, groet God sy kerk met woorde van genade en vrede. Ons hoef nie bang te wees vir God se teenwoordigheid nie, al is God almagtig en ewig.

Die sewe Geeste voor God se troon is ’n ander manier om van God se Gees te praat, of soos dit aan ons bekend is, die Heilige Gees. Dan val die kollig op Jesus Christus. Hy het vir ons kom wys hoe God werklik is. Daarom is Hy die geloofwaardige getuie. Deur sy opstanding uit die dood het Jesus Christus getoon dat God meer mag het en heers oor die konings van die aarde.

Dit is vir gelowiges van alle tye wat soms onder moeilike politieke omstandighede lewe, ’n groot troos. Deur ons geloof in Jesus Christus het ons egter ’n besondere verantwoordelikheid. God se koninkryk moet deur die manier waarop ons leef ’n werklikheid word. Anders as die priesters in die Ou Testament, het gewone gelowiges nou direkte toegang tot God.

Soos wat wolke dikwels in die Bybel verband hou met God se teenwoordigheid, dui Jesus Christus se koms op die wolke hier op God se teenwoordigheid by sy kerk. Elke keer as ons opkyk en die wolke raaksien, word ons daardeur verseker dat God by ons is. Hulle wat Jesus Christus nie so sien nie, sal egter in selfverwyt weeklaag. God is altyd daar, daarom word God die Alfa en die Omega genoem.

Dink na:

Hoe beleef ons God se teenwoordigheid by ons?

Hoe kan ons God se teenwoordigheid meer sigbaar maak?

Dr Gerhard Lindeque, Bybelgenootskap van Suid-Afrika

Share via
Copy link
Powered by Social Snap