Sagaria 4: 1-14

Die profeet Sagaria se taak is om mense te vertroos in hul teleurstelling. Hy herinner hulle aan die belofte van die Here dat Hy altyd teenwoordig is. Die visioene wat Sagaria gesien het, bevestig dit.

In die vyfde visioen van Sagaria sien hy ’n goue kandelaar waarop ’n oliebak met sewe tuite en sewe lamppitte rus. Dit is simbolies van die teenwoordigheid van God. Hy wat lig in donker omstandighede bring met sy teenwoordigheid. Dit was juis die Here se teenwoordigheid wat vir Serubbabel die motivering sou wees om die tempel te voltooi. Serubbabel was die goeweneur in Juda in die tyd van Sagaria. Wat die volk en Serubbabel moes besef, is dat hul eie fisieke krag en geestelike vermoëns nie die waarborg vir die suksesvolle herbou van die tempel sou wees nie. Dit is iets wat die Here self deur sy Gees tot stand bring. Dit moes hulle aanspoor om hul kant te bring. Hul moed was maar laag. Die bouwerk het gestol juis by gebrek aan motivering. In die visioen sê die Here, sy werk hang nie af van menslike insiatief en motivering nie.

Nie met mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my Gees, sê die Here die Almagtige (vers 6). Daardie versekering gee ook vir ons nuwe moed. Ook ons kan ingaan en aangaan met ons lewe. ’n Herinnering dat die Here sy werk tot stand bring deur sy Gees wat in mense werk. Met dankbaarheid gaan ons die volgende fase binne.

U, die Herskeppergees, het in ons hart kom woon.

U is dit wat ons troos – pand van genadeloon!

Meer as net “God by Ons”, leef U met ons verenig;

as leidsman op die weg wil U ons smarte lenig.

Deur U geïnspireer wil ons ook heilig lewe.

Ons dank U dat U self die krag is van ons strewe!

(Gesang 447: 3)

Ds Kathleen Smith, Kaapstad

af
af
Deel met behulp van
Copy link