Matteus 5: 10-11

In 2 Korintiërs 4: 7-11 lees ons die volgende: Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek; die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. In alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie; ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie; ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie, op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam. Voortdurend word ons wat lewe, ter wille van Jesus uitgelewer aan die dood, sodat ook in ons sterflike bestaan die lewe van Jesus sigbaar kan word.

Wat is dié skat wat Paulus weer laat opstaan? Dis die sekere wete dat ons Here vir my en jou gesterf het, dat Hy my en jou lyding ken, maar dat Hy ook die donkerste van seer oorwin het, Hy het die dood oorwin. Hy het opgestaan, sodat ek en jy, kleipotte wat maklik breek, weer en weer kan opstaan. Die Kleipot is gebreek sodat ek en jy weer kan heel word. Gelukkig is hulle wat hierdie skat in hulle ronddra.

Jesus sê vir ons dat ons geseënd is, gelukkig is as ons bereid is om op te staan vir dit wat reg is. As ons bereid is om op te staan vir die Goeie Nuus dat Christus vir my en jou gekruisig is en opgestaan het. As ons bereid is om op te staan vir die Liefde, al kry ons teenstand. Bewys jou getrouheid aan ’n troue God deur bereid te wees om ter wille van die Liefde teenstand te ontvang. Diegene wat vra vir eerlikheid, deernis, integriteit, respek vir mekaar en vrede, is nie altyd die gewildes nie. Diegene wat vertel van ’n God van Liefde en Deernis aan ’n wêreld wat dit nie altyd wil hoor nie, is baie maal die uitgeworpenes. Bly vashou aan die sekere wete dat Liefde en Deernis die enigste Antwoord vir ons stukkende wêreld is.

Dr Sanrie de Beer, Philadelphia

Share via
Copy link
Powered by Social Snap