Miga 5: 1-8

800 jaar voor die geboorte van Jesus Christus in Betlehem, het ’n profeet van die Here in Jerusalem en omstreke ’n belangrike uitspraak gemaak. Hy het geprofeteer: Maar jy, Betlehem-Efrata, jy is klein onder die families in Juda, maar uit jou sal daar iemand kom wat aan My behoort en hy sal in Israel regeer.

Miga het hierdie woorde gepreek na aanleiding van die oppervlakkigheid van die godsdiens van sy tyd onder die mense in Juda en Israel. Uiterlik was die mense baie godsdienstig, maar hul dade het dit nie bevestig nie. Hulle het wel die naam gehad dat hulle God se volk is, maar in werklikheid was hulle leuenaars en bedrieërs, uitbuiters van die hulpeloses en liefhebbers van onreg.

By hierdie godsdienstige skynvroomheid, het die volk valslik gemeen dat die Here by hulle is omdat hulle so godsdienstig was, en daarom het hulle gedink dat geen onheil hulle sou tref nie. Dat die Here aan hul kant is en by hulle is, het gelei tot godsdienstige grootpratery en grootdoenerigheid. Die leiers en die magtiges het hulself verryk ten koste van die hulpeloses. Dis teen hierdie grootpratery en grootdoenery asook die gepaardgaande onreg dat Miga hom uitspreek. Hy het aangekondig dat God die volk en hul leiers gaan oordeel en straf. Tog het Miga nie net God se oordeel en straf aangekondig nie, maar ook gepraat van hoop op herstel. Miga het God se alternatief teenoor die verkeerde optrede van mense aangekondig. Hierdie alternatief was dat daar iemand weer uit Betlehem-Efrata sou opstaan, ’n nuwe koning, deur wie God ’n nuwe begin vir sy volk sou laat aanbreek. Iemand wat aan God behoort en volgens sy wil sou optree.

God gaan die kleine gebruik om ’n wonderwerk van herstel en verlossing te laat plaasvind. Hy gaan die geskiedenis van die mens verder skryf met die geringes wat nie onreg pleeg en grootpraat nie, maar wat waarlik aan Hom behoort en sy wil in nederigheid sal uitvoer!

Ds Arie Kuyper, Villieria

 

af
af
Deel met behulp van
Copy link