Lukas 1: 26-38 

In Lukas 1: 26-38 word die geboorte van Jesus aangekondig. Dit geskied in die vorm van ’n dialoog tussen die engel Gabriël en Maria. Die dialoog bestaan uit drie dele. Die gesprek begin deurdat die engel Maria op ’n tradisionele manier groet. Hy sê: Ek groet jou, begenadigde! Die Here is by jou. Dit is merkwaardig dat Gabriël Maria op dié wyse groet. Sonder dat sy daarvoor vra, geniet sy God se seën. Hoe reageer Maria? Sy is stomgeslaan. Sou ons anders reageer?

In die tweede deel van die gesprek verduidelik Gabriël die rede vir sy besoek – Maria sal swanger word en ’n seun in die wêreld bring.  Hoe reageer sy op die nuus? Weer eens op ’n eg menslike wyse. Sy sê aan die engel dat so iets onmoontlik is. 

Soos voorheen, reageer Gabriël ook nou op Maria se bevraagtekening. Die geboorte waarvan hy praat, is eerder ’n wonderwerk. Kyk maar net na Elisabet. Sy het swanger geword en teen alle verwagting in ’n kind gebaar. Net so gaan God in Maria se geval ’n wonderwerk verrig. Hoe reageer Maria? Sy sê: Ek is tot die beskikking van die Here, laat u wil geskied. Ons sien hier hoe Maria groei vanaf haar aanvanklike twyfel en onsekerheid, tot aanvaarding en die oorgawe om tot God se beskikking te wees.

Kyk ons na Maria se verhaal, kan dit netsowel ons geloofsreis wees. Ons is ook somtyds vasgevang in onsekerheid, met ’n gebrek aan insig. Maar wanneer ons opnuut en met erns na die evangelie luister, as ons terugkyk en sien wat God al alles verrig het, word ons opnuut vervul met dankbaarheid, en daarom die toewyding om ook te sê: Ek is tot beskikking van die Here, laat u wil in my lewe geskied.

Is jy so volkome tot God se beskikking? Is jy bereid om, soos Maria, alles te laat vaar en jouself volkome in diens van die Here te plaas?

Ds Petrus Dreyer, Seestergemeente Brackenhurst

 

af
af
Copy link